Erhvervspædagogisk profil

Brænder du for at få elever til at vælge en erhversuddannelse? Og brænder du for at undervise unge og voksne?

Erhvervspædagogisk profil udbydes i Aalborg, og er for dig, der har en særlig interesse i at få en læreruddannelse, der giver særlige kompetencer i:

  • at undervise praksisnært
  • at rådgive elever i den danske folkeskole, der ønsker at gå videre på en erhvervsuddannelse og f.eks. uddanne sig til håndværker
  • folkeskolen med særligt kendskab til pædagogik i erhvervsuddannelser og de muligheder der ligger for folkeskolens elever i erhvervsuddannelserne
  • at undervise unge og voksne
  • erhvervsfaglige uddannelser, produktionsskoler m.m.

Når du vælger den erhvervspædagogiske profil, får du en læreruddannelse med undervisningsfagene dansk eller matematik, der retter sig mod undervisning af 4.-10. klasse. Derudover skal du vælge yderligere to undervisningsfag.

Job

Som færdiguddannet lærer, med den erhvervspædagogiske profil, vil du have tilegnet dig særlige kompetencer som underviser og vejleder på 10. klasses centre, EUD10 (erhvervsuddannelse 10. klasse), frie skoler og efterskoler med erhvervsprofil, produktionsskoler og erhvervsskoler. Du vil også have særlige kompetencer i at flytte praksisnær pædagogik ind i folkeskolen.

Profilen er udviklet i et tæt samarbejde med de nordjyske erhvervsskoler, og du vil under studiet løbende møde erhvervsskolerne og erhvervsskolernes medarbejdere. Desuden indgår der en række obligatoriske ekskursioner til erhvervsskoler, faglige foreninger med videre.

Uddannelsens opbygning

Du finder en mere overordnet beskrivelse af læreruddannelsens opbygning på Uddannelsens indhold

Her kan du læse uddannelsen

Aalborg: Mylius Erichsens Vej 137


Vidste du, at du kan vælge mellem syv forskellige veje på læreruddannelsen?
Er en læreruddannelse med en erhvervsfaglig profil ikke lige sagen, så kan du se dine øvrige seks valgmuligheder her