Naturfagsprofil

Har du en særlig interesse i naturvidenskab og lyst til at inspirere skoleelever i naturfagene?

Så skal du vælge Naturfagsprofil på læreruddannelsen i AalborgMylius Erichsens Vej 137. Her vil naturvidenskabelige fag blive en stor del af din uddannelse alle 4 år. Du vil have matematik 4.-10.klasse som fag i de første fire semestre. Derudover følger geografi, fysik/kemi og biologi fra 3. semester, som hver udgør to semestre.

Undervejs i uddannelsen er der, ud over indholdet i modulerne, fokus på innovation, teknologi og internationalisering via studieture og samarbejde med eksterne læringsmiljøer. Du får ved start på profilen udleveret en microbit til programmering.

Igennem studiet får du udviklet dine kompetencer indenfor alle områder af naturfagene, og du afslutter uddannelsen med et professionsbachelorprojekt i et af de fire naturfag.  

Når du har afsluttet læreruddannelsen efter 4 år har du undervisningskompetence i biologi, geografi, fysik/kemi, samt matematik 4.-10.klasse.

Praktik

Som del af uddannelsen får du rig mulighed for at afprøve både den faglige og pædagogiske teori i praksis. Du kommer i praktik i alt 3 gange. Du er i naturfagspraktik i mindst to ud af de tre praktikperioder.

Baggrund for profilen

Der er for tiden meget fokus på, hvordan teknologi og naturfag har betydning for vores hverdag og samfundsudvikling. Politikere, erhvervsliv og organisationer henvender sig til grundskolen med ønske om at naturfag, naturvidenskab og teknologi prioriteres. Derfor udvikler naturfagsundervisningen i grundskolerne sig meget i disse år. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der er indført flere timer i faget natur/teknologi, og indført et omfattende samarbejde mellem naturfagene i overbygningen. Desuden tilbydes skolerne ofte eksternt samarbejde med virksomheder og forskningsmiljøer. Derfor efterspørger skoler i stigende grad lærere, der har særlig naturfaglig viden og interesse og som kan undervise i flere naturfag. 

Job

Som lærer med naturfagsprofil kan du bl.a. komme til at arbejde som naturfagslærer primært i folkeskolens ældste klassetrin, 10. Klassecentre samt på efterskoler og VUC.

Uddannelsens opbygning

Du finder en mere overordnet beskrivelse af læreruddannelsens opbygning på Uddannelsens indhold

Du vil opleve

Studietur til Island

Deltagelse i Big Bang Konferencen for naturfagsundervisere

Ekskursioner til naturområder og virksomheder

Undersøgelser i laboratoriet og i felten

Vidste du, at du kan vælge mellem syv forskellige veje på læreruddannelsen?
Er en læreruddannelse med en naturfaglig profil ikke lige sagen, så kan du se dine øvrige seks valgmuligheder her