Job og karriere

Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Den viden og de kvalifikationer, du får i løbet af studiet, kan du bruge som underviser mange steder.

Folkeskoler og frie grundskoler

Som lærer i folkeskoler eller frie grundskoler underviser du børn og unge i dine undervisningsfag og evt. også andre fag. Du skal sørge for, at alle elever får faglige udfordringer og får lært mest muligt. Lærerjobbet omfatter også opgaver som fx: opgaveretning, forældremøder, skole/hjem-samtaler, lærermøder, fællesarrangementer på skolen, studieture og ekskursioner, pasning af materialesamling og censorjob ved andre skoler.

Er du klasselærer har du en særlig funktion og varetager en række sociale opgaver i forhold til klassen og den enkelte elev. Klasselæreren er også en central person i samarbejdet mellem skolen og hjemmet.

Efterskoler

Du kan også blive lærer på en efterskole, hvor 14-18-årige bor og tager 8.-10. klasse. Her har du som lærer ofte en anden rolle end i folkeskolen, fordi der ikke er den samme opdeling mellem undervisning og fritid.

Mange efterskoler har desuden særlige grundholdninger og livssyn og specialiserer sig i bestemte fag.

Produktionsskoler

Her underviser du unge under 25 år, der har brug for en afklaring af deres interesser og evner, inden de vælger uddannelse eller job. Vægten er på praktisk arbejde kombineret med skolefag efter behov.

Erhvervsskoler

På erhvervsskoler underviser du unge, der er i gang med en faglig uddannelse til fx murer, mekaniker, frisør, slagter eller kontorassistent, i fag som dansk, matematik, engelsk og samfundsfag.

Voksenundervisning

Du kan fx undervise voksne i grundlæggende færdigheder som læsning, stavning, regning og talforståelse. Du kan også undervise i dansk, matematik og fremmedsprog på grundskoleniveau. Og du kan undervise voksne udlændinge i dansk sprog, kultur og samfundsforhold.

Andre karrieremuligheder, herunder efteruddannelse

Når du er færdiguddannet har du mulighed for at efteruddanne dig. Du kan fx blive skolebibliotekar, skoleleder, praktiklærer eller uddannelses- og erhvervsvejleder. Du kan også supplere din uddannelse med ekstra linjefag eller forskellige former for videregående uddannelse.

Læs mere om efter- og videreuddannelse inden for det pædagogiske område.

En lærer fortæller

"Jobbet som lærer er præcis så spændende og udfordrende, som jeg havde troet, simpelthen fordi der ikke er to dage, der er ens."

"Jeg har egentlig aldrig været i tvivl om, at det var lærer, jeg skulle være. Ideen med at undervise samt danne børn og unge tiltalte mig. At tænke sig hvis jeg kunne komme til at betyde noget for nogen.
Jeg tog min læreruddannelse på UCN i Hjørring med linjefag i matematik, samfundsfag og specialpædagogik og var færdig i sommeren 2013. Jeg arbejder nu på Lundergårdskolen i Hjørring, hvor jeg underviser i udskolingen. Jeg har tre klasser til matematik og en del timer i skolens inklusionsteam, hvor jeg har kontakt til børn med faglige og sociale udfordringer.

Jobbet som lærer er præcis så spændende og udfordrende, som jeg havde troet, simpelthen fordi der ikke er to dage, der er ens. Min egen forberedelse til undervisning, møder, teamsamarbejde og forældrekontakt kan kun forberedes til en vis grænse, for jobbet som lærer er også et job, hvor man konstant skal være parat til at omstille sig. Jeg kan forberede mig fagligt på min undervisning, så jeg inden timen har en plan for, hvad der skal ske, men i løbet af fem minutter af timen kan alt pludselig se anderledes ud.

Jeg har et familiemedlem, der plejer at joke med, at skolelærere elsker at høre sig selv tale, og at det er derfor, vi kan holde ud at undervise. Mine første år som lærer har lært mig, at det er mindst lige så vigtigt at lytte. Lytte til mine kolleger, der altid er klar til at hjælpe, når jeg har brug for sparring i mit inklusionsarbejde. Lytte til elevernes evaluering af min undervisning, for det er trods alt dem, der skal have noget ud af den. Lytte til de frustrerede elever, der føler sig misforstået, og ikke mindst at lytte til de elever der ikke siger noget.

Jeg har et arbejde, hvor mine kolleger og elever hver dag er med til at gøre mig glad for det, jeg laver. Tænk sig, hvis det lige var denne dag, jeg gjorde noget godt eller noget, der betyder noget for én."

Sanne Berg Axelsen, Læreruddannet fra UCN Hjørring i 2013.

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Skriv dig op, og bliv mindet om åbent hus og events.

Læreruddannelsen i Aalborg

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Information til censor

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.