Enkeltfag - åben uddannelse

Behovet for veluddannede lærere er stort. Her kan du læse om vores udbud af enkeltfag i læreruddannelsen. Der tilbydes undervisning på hold og som fjernundervisning. Download vores folder om enkeltfag her.

Et enkeltstående fag kan give kompetence til undervisning på f.eks. aftenskoler, handelsskoler, højskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsuddannelser - selvfølgelig afhængig af forudgående uddannelse og kvalifikationer.

Tilrettelæggelse

Undervisningen er tilrettelagt efter de samme betingelser, som er gældende for den ordinære læreruddannelse. Som studerende under Åben Uddannelse afslutter du et fag med eksamen/prøve efter læreruddannelsens bestemmelser.

Det vil fremgå af dit optagelsesbrev, hvilken studieordning du skal følge. Studieordningen kan du se her.

Som studerende under Åben Uddannelse har du ikke mødepligt men deltagelsespligt. Det betyder, at du skal opfylde kravene i modulbeskrivelserne i forhold til at få godkendt modulet. Der er mødepligt til kurser.

Du vil have mulighed for at deltage i undervisningen på

Der oprettes kun hold, hvis der er nok ansøgere til det enkelte fag/kursus. Vi må tage forbehold for, at der kan ske ændringer i forhold til de udmeldte tidspunkter i undervisningen.

Gå til oversigt over enkeltfag

Adgangskrav til undervisningsfag

For at blive optaget på undervisningsfagene skal du opfylde adgangskravet. Se mere om adgangskrav til undervisningsfag her.

Ansøgningsfrist

Fristen for indsendelse af ansøgning er den 1. juni. Lærerudddannelsen i Hjørring tilbyder desuden vinteroptag, her er ansøgningsfristen den 15. januar. Der kan også søges fjernundervisning med vinterstart, her er ansøgningsfristen ligeledes den 15. januar. Kontakt en studievejleder for at høre mere. Åben ansøgningsskema.

Efter fristens udløb kan du kontakte en studievejleder for at høre om ledige pladser.

Besked om optagelse

Senest med udgangen af juni/januar måned vil du få svar på, om du er optaget på det ønskede uddannelsesforløb.

Studievejledning

Camilla Vindstrup
Studievejleder

Tlf.: 72 69 04 66
cvi@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Helle Rahbek Thomsen
Studievejleder

Tlf.: 72 69 04 74
hrt@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00