Deltagerbetaling

Fagene gennemføres under lov om Åben Uddannelse og er derfor med deltagerbetaling.

Pris pr modul

(Under nuværende studieordning)
Et modul (0,1667 årsværk): kr. 5.400,-

Den oplyste pris er kun gældende i studieåret 2020. 

Deltagerbetalingen for det enkelte fag/modul er ens, uanset om du deltager i undervisning på fjernundervisning eller i dagtimerne sammen med de øvrige studerende ("tompladsordningen").

I starten af hvert semester udsendes der faktura i e-Boks på deltagerbetaling for de tilmeldte moduler i det semester. Hvis du har brugt vores systemer, vil du blive betragtet som værende påbegyndt semestret og du vil derfor skulle betale for modulet. Det vil sige, at eventuel framelding skal ske skriftligt inden første undervisningsgang og inden systemet tages i brug.

Øvrige udgifter

Herudover må man som studerende regne med udgifter til bøger, kopiering, print og evt. andre materialer - varierende fra fag til fag. Hvis der på holdet træffes beslutning om deltagelse i ekskursioner, studierejser eller internater, sker dette for egen regning.

Egenbetaling

Hvis du selv skal betale uddannelsesforløbet, skal du på ansøgningsskemaet angive, at der er tale om privat betaling.

Arbejdsgiverbetaling

Hvis din arbejdsgiver eller anden instans skal betale uddannelsesforløbet, skal du få dem til at stemple og underskrive ansøgningsskemaet samt oplyse EAN nr. Faktura vil så blive sendt direkte dertil.

Studievejledning

Hanne Nørgaard
Studievejleder

Tlf.: 72 69 07 48
hno@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Helle Rahbek Thomsen
Studievejleder

Tlf.: 72 69 04 74
hrt@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00