Enkeltfag - udbudsoversigt

Herunder ser du en oversigt over de udbudte fag

Undervisningsfag

Dansk 1.-6. klassetrin
Dansk 4.-10. klassetrin
Matematik 1.-6. klassetrin
Matematik 4.-10. klassetrin
Billedkunst
Biologi
Engelsk 1.-6. klassetrin
Engelsk 4.-10. klassetrin
Fysik/kemi
Geografi
Historie
Håndværk og design
Idræt 1.-6. klassetrin
Idræt 4.-10. klassetrin
Kristendomskundskab/religion
Madkundskab
Musik
Natur/teknologi
​Samfundsfag
Tysk

Pædagogik og lærerfaglighed

Almen undervisningskompetence
Elevens læring og udvikling
Special- og andetsprogspædagogik


Arbejdsindsats i fagene

Hvert fag består af en række moduler. Undervisningsfagene dansk og matematik består af 5 moduler - øvrige undervisningsfag består af 4 moduler. Modulerne skal være gennemført før man kan indstilles til afsluttende prøve. Hvis du ikke er uddannet lærer og ikke har relevant undervisningserfaring, skal du i praktik, før du kan få udstedt bevis for faget. Praktikken kan afvikles på 6 uger eller som et individuelt aftalt forløb.

Hvert modul er på 10 ECTS. Et modul varer 1/2 år og svarer til 33,4% af et årsværk pr. år.
Det betyder (i gennemsnit) ca. 12,3 arbejdstimer pr. uge.

Definition af årsværk
Et fuldtidsstudium - med undervisning, vejledning, praktik og selvstændigt studiearbejde = 1 årsværk = 1643 arbejdstimer. Omfanget kan sidestilles med fuldtidsbeskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Definition af arbejdstimer
Undervisningstimer = undervisningstimer, vejledning og selvstudium udregnet i gennemsnit pr. uge. Der kalkuleres med 40 undervisningsuger pr. år.

Adgangskrav

Vær opmærksom på at der er adgangskrav til fagene. Se adgangskravene.

Ansøgning

Åben ansøgningsskema.

Studievejledning

Camilla Vindstrup
Studievejleder

Tlf.: 72 69 04 66
cvi@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Helle Rahbek Thomsen
Studievejleder

Tlf.: 72 69 04 74
hrt@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00