Enkeltfag - udbudsoversigt

Herunder ser du en oversigt over de udbudte fag

Undervisningsfag

Dansk 1.-6. klassetrin
Dansk 4.-10. klassetrin
Matematik 1.-6. klassetrin
Matematik 4.-10. klassetrin
Billedkunst
Biologi
Engelsk 1.-6. klassetrin
Engelsk 4.-10. klassetrin
Fysik/kemi
Geografi
Historie
Håndværk og design
Idræt 1.-6. klassetrin
Idræt 4.-10. klassetrin
Kristendomskundskab/religion
Madkundskab
Musik
Natur/teknologi
​Samfundsfag
Tysk

Pædagogik og lærerfaglighed

Almen undervisningskompetence
Elevens læring og udvikling
Special- og andetsprogspædagogik


Arbejdsindsats i fagene

Hvert fag består af en række moduler. Undervisningsfagene dansk og matematik består af 5 moduler - øvrige undervisningsfag består af 4 moduler. Modulerne skal være gennemført før man kan indstilles til afsluttende prøve. Hvis du ikke er uddannet lærer og ikke har relevant undervisningserfaring, skal du i praktik, før du kan få udstedt bevis for faget. Praktikken kan afvikles på 6 uger eller som et individuelt aftalt forløb.

Hvert modul er på 10 ECTS. Et modul varer 1/2 år og svarer til 33,4% af et årsværk pr. år.
Det betyder (i gennemsnit) ca. 12,3 arbejdstimer pr. uge.

Definition af årsværk
Et fuldtidsstudium - med undervisning, vejledning, praktik og selvstændigt studiearbejde = 1 årsværk = 1643 arbejdstimer. Omfanget kan sidestilles med fuldtidsbeskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Definition af arbejdstimer
Undervisningstimer = undervisningstimer, vejledning og selvstudium udregnet i gennemsnit pr. uge. Der kalkuleres med 40 undervisningsuger pr. år.

Adgangskrav

Vær opmærksom på at der er adgangskrav til fagene. Se adgangskravene her.

Ansøgning

Åben ansøgningsskema.

Studievejledning

Kirsten Larsen
Studievejleder

Tlf.: 72 69 62 17
kal@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Helle Rahbek Thomsen
Studievejleder

Tlf.: 72 69 32 14
hrt@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Camilla Thoms Øland
Studievejleder

Tlf.: 72 69 04 78
cto@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00