Sikkerhedskurser

Sikkerhed ved maskiner (7,5 ECTS)

Der er desværre ikke flere pladser

Du må gerne henvende dig på kal@ucn.dk for at komme på venteliste eller på det udbud som kommer til foråret 2019

Målgruppe

Lærere og pædagoger som arbejder ved maskiner.

Formål

Du bliver i stand til at benytte de almindeligt forekommende maskiner, opnår kendskab til gældende love og cirkulærer på dette felt samt lærer at holde denne viden ajour. 

Gennemført kursus sikrer lovligt dokumenteret kendskab og betjeningsret. Du lærer kun at bruge maskiner ved netop at bruge dem. Derfor er der sat god tid af til praktiske øvelser.

Indhold

Der vil blive undervist i: 

  • Sikkerhedsregler 
  • Materialekendskab 
  • Nødvendig brug af hjælpeværktøj 
  • Brug af personlige værnemidler 
  • Maskinorientering og brug, herunder vedligeholdelse og maskinbetjening – med stor vægt på indøvelse af sikre arbejdsrutiner 
  • Elevers anvendelse af stoffer og materialer i undervisningen 
  • Elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i undervisningen. 

Tid og sted

Uge 36 og 38. Dog ikke fredag d. 7. og 21. september. Herudover vil der være undervisning mandag d. 10. september og fredag d. 14. september. 

UCN, Læreruddannelsen i Hjørring
Skolevangen 45
9800 Hjørring

Omfang

10 dage à 6 timer pr. dag pr. hold

Pris

Kr. 9.500,00 (ved minimum 8 personer) 

Der vil være mulighed for at søge Den kommunale kompetencefond, hvis man er medlem af BUPL. Læse mere her: http://www.denkommunalekompetencefond.dk/

Underviser

Lektor Morten Lykke  

For yderligere oplysninger og ansøgningsskema kontakt

Kirsten Larsen på 72 69 62 17 eller kal@ucn.dk