Tompladsordningen

Undervisning i dagtimerne

Du har mulighed for at deltage i fag og kurser i læreruddannelsen i dagtimerne, såfremt der er ledige pladser. Vi kalder dette udbud for ”tompladsordningen”. Du deltager i undervisningen sammen med øvrige studerende.

Du kan få oplysninger om ledige pladser på de enkelte fag og kurser ved at henvende dig til vores administration i begyndelsen af februar. Primo april kan vi oplyse placeringen af undervisningsfagene i ugeskemaet.

Med hensyn til øvrige fag på ”tompladsordningen” kan timernes placering i ugeskemaet først oplyses i slutningen af juni.

Studievejledning

Kirsten Larsen
Studievejleder

Tlf.: 72 69 62 17
kal@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Helle Rahbek Thomsen
Studievejleder

Tlf.: 72 69 32 14
hrt@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Camilla Thoms Øland
Studievejleder

Tlf.: 72 69 04 78
cto@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00