Deltagerbetaling

Meritlæreruddannelsen i Aalborg og Hjørring gennemføres under lov om Åben Uddannelse og er derfor med deltagerbetaling.

Prisen er fastsat pr. modul og er kr. 4.600,-
Den oplyste pris er kun gældende for studieåret 2017/2018.

Den samlede pris for Meritlæreruddannelsen vil variere, alt efter hvilke fag/moduler du skal følge under uddannelsen.

Forud for hvert semesters begyndelse skal du indbetale deltagerbetalingen for de tilmeldte fag. Indbetalingen er samtidig din semestertilmelding. Pengene betales ikke tilbage, hvis du er påbegyndt undervisningen i det pågældende semester.

Egenbetaling

Hvis du selv skal betale uddannelsesforløbet, skal du på ansøgningsskemaet angive, at der er tale om privat betaling.

Arbejdsgiverbetaling

Hvis din arbejdsgiver eller anden instans skal betale uddannelsesforløbet, skal du få dem til at stemple og underskrive ansøgningsskemaet samt oplyse EAN nr. Faktura vil så blive tilsendt.

Mulighed for støtte

Der er ikke mulighed for at få SU til uddannelsen, men man kan søge om Statens Voksenuddannelselsesstøtte (SVU), hvis man opfylder betingelserne for dette. Få flere oplysninger om SVU på www.svu.dk. Man kan også ringe til studievalg, som er SVU-administrator på tlf. 98 10 19 11.

Øvrige udgifter

Du må regne med udgifter til bøger, kopi, print og evt. andre materialer - varierende fra fag til fag. Hvis der på et hold træffes beslutning om deltagelse i ekskursioner, studierejser eller internater, sker dette ligeledes for egen regning. 

Hvis du ikke har en bærbar computer, anbefaler vi, at du anskaffer dig én.

Studievejledere

Kirsten Larsen
Studievejleder - Hjørring

Tlf.: 72 69 62 17
kal@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Helle Rahbek Thomsen
Studievejleder - Aalborg
Lokale 6.0.34
Tlf.: 72 69 32 14
hrt@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Camilla Thoms Øland
Studievejleder - Aalborg
Lokale 6.0.35
Tlf.: 72 69 04 78
cto@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Læreruddannelsen i Aalborg

Information til censor

Optagelse
- Sådan søger du ind