Optagelse og adgangskrav

VINTEROPTAG I HJØRRING
Vi har ledige pladser på meritlæreruddannelsen i Hjørring med studiestart i februar 2018! For yderligere information er du velkommen til at kontakte studieadministrativ medarbejder Kirsten Larsen ved at skrive til KAL@ucn.dk.

Du kan optages på Meritlæreruddannelsen, hvis du har

  • en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
    eller
  • har gennemført en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau  og har mindst 2 års erhvervserfaring. Søger du optagelse med denne baggrund skal du samtidigt være mindst 25 år.

Hvis du ikke lever op til ovenstående, kan du muligvis få en dispensation. Den får du ud fra en konkret og individuel vurdering, hvor vi kigger på en samlet vurdering af dine kvalifikationer og kompetencer.

Du skal desuden være opmærksom på, at der er adgangskrav til de undervisningsfag, som du skal have på din uddannelse. Disse skal være opfyldt, før du kan påbegynde undervisningsfaget. Se adgangskrav til undervisningsfag

Meritmuligheder

Du kan søge om merit for fag/moduler på grundlag af allerde opnåede kvalifikationer fra andre uddannelser. På dit ansøgningsskema til uddannelsen, skal du oplyse, hvad du søger merit for og medsende dokumentation i kopi af de/den uddannelse/erhvervserfaring, som skal indgå i vurderingen.

Hver enkelt ansøger vurderes individuelt med hensyn til merit for fag i uddannelsen.

Hvis du ikke kan få merit for et fag, kan vurderingen evt. give fritagelse for et eller flere moduler i et fag. Du skal være opmærksom på, at de moduler, du bliver fritaget for, indgår i den afsluttende prøve i faget.

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge ind på uddannelsen er den 3. april. For vinteroptag i Hjørring er ansøgningsfristen den 15. januar. Du skal bruge ansøgningsskemaet og vedlægge skriftlig begrundelse samt dokumentation for optagelseskravene.

Efter fristens udløb, kan du kontakte en studievejleder for at høre om ledige pladser. 

Besked om optagelse

Senest med udgangen af juni vil du få svar på, om du er optaget på det ønskede uddannelsesforløb. Du vil modtage oplysninger om din uddannelsesplan, fag og holdnummer. Du vil også modtage et skema, så du se, hvilke tidspunkter du skal følge undervisningen.

Kontakt os gerne!

Vi anbefaler, at du ringer eller mailer for personlig vejledning af en studievejleder.

Studievejledere

Kirsten Larsen
Studievejleder - Hjørring

Tlf.: 72 69 62 17
kal@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Helle Rahbek Thomsen
Studievejleder - Aalborg
Lokale 6.0.34
Tlf.: 72 69 32 14
hrt@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Camilla Thoms Øland
Studievejleder - Aalborg
Lokale 6.0.35
Tlf.: 72 69 04 78
cto@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Læreruddannelsen i Aalborg

Information til censor

Optagelse
- Sådan søger du ind