Uddannelsens indhold

Uddannelsen har et omfang på 150 ECTS* og man kan maks. læse 60 ECTS på et år. Uddannelsen består af 3 hovedområder

 • Praktik (10 ECTS)
 • Undervisningsfag (minimum 70 ECTS)
 • Pædagogik og lærerfaglighed (minimum 30 ECTS)
  Du skal have modulerne:
  - Almen undervisningskompetence
  - Elevens læring og udvikling
  - Inklusion, fag og praktik/Special- og andetsprogspædagogik

De resterende 40 ECTS kan enten bruges til undervisningsfag eller pædagogik og lærerfaglighed.

Hvert fag består af en række moduler på hver 10 ECTS. Undervisningsfagene dansk og matematik består af 5 moduler - øvrige undervisningsfag består af 4 moduler. Modulerne skal være gennemført før man kan indstilles til afsluttende prøve i faget.

Fagene

Vi udbyder alle læreruddannelsens undervisningsfag på meritlæreruddannelsen, men hold oprettes kun, hvis der er tilstrækkeligt antal studerende, der ønsker det pågældende fag. Vi udbyder også fag som fjernundervisning.

I modulerne for pædagogik og lærerfaglighed får du almene kompetencer til at kunne varetage undervisning og tage vare på elevens læring, udvikling, trivsel og der er fokus på dannelse.

Du skal vælge mindst 2 og højst 3 undervisningsfag. Det afhænger af dine øvrige valg. Se mere om valg af undervisningsfag her.

Nogle moduler er obligatoriske, andre er valgfrie. Du kan læse mere om de enkelte moduler og indhold i vores studieordning. Her kan du også se, hvilke moduler der er obligatoriske indenfor pædagogik og lærerfaglighed samt i hvert undervisningsfag. Vær opmærksom på at der er adgangskrav til undervisningsfagene.

Som studerende på meritlæreruddannelsen følger du din egen uddannelsesplan. Din uddannelse planlægges individuelt ud fra de fag, du vælger og de fag som skal indgå i uddannelsen.

Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter studiestart. 

Fagenes omfang

Ét fag består som regel af flere moduler. Hvert modul er på 10 ECTS. Et modul svarer til en arbejdsbyrde på ca. 12,3 timer pr. uge. Hvis du er fuldtidsstuderende, læser du 3 moduler på et semester, hvilket svarer til fuldtidsarbejde. Praktikken er fuldtidstudie.

I henhold til Lov om Åben Uddannelse må man kun være fuldtidsstuderende 1 år. Vi tilrettelægger dit første årsværk (et års studier omregnet til heltid).

Beskæftigelsesmuligheder

Som meritlærer vil dine beskæftigelsesmuligheder afhænge af, om du har kompetence i netop de fag, som folkeskolen har mest brug for. Der vil blive orienteret om dette på vores informationsmøde, eller du kan kontakte vores studievejledere for yderligere vejledning.

*ECTS står for European Credit Transfer System.

Studievejledere

Kirsten Larsen
Studievejleder - Hjørring

Tlf.: 72 69 62 17
kal@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Helle Rahbek Thomsen
Studievejleder - Aalborg
Lokale 6.0.34
Tlf.: 72 69 32 14
hrt@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Camilla Thoms Øland
Studievejleder - Aalborg
Lokale 6.0.35
Tlf.: 72 69 04 78
cto@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Skriv dig op, og bliv mindet om åbent hus og events.

Læreruddannelsen i Aalborg

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Information til censor

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.