Undervisningsfag

Du har mulighed for at tone din uddannelse gennem sammensætning af de undervisningsfag og moduler, du vælger i løbet af uddannelsen. 

Du bør tænke over:

  • Dine egne interesser og kompetencer
  • Undervisningstimetallet i fagene
  • Muligheder og behov i skolen

Skolerne ansætter nye lærere med udgangspunkt i deres undervisningsfag og kompetencer i øvrigt. 

Det er vigtigt at tænke over den organisering de fleste skoler har indført. Lærerne arbejder i team på enten indskolings- mellemtrins- og udskolingsniveau. Dette betyder, at det vil være hensigtmæssigt, at valget af dine undervisningsfag hører til på samme trin. Fagene har forskellig vægt og der undervises i fagene på forskellige klassetrin.

Vær opmærksom på at der er adgangskrav til undervisningsfagene. Se mere om adgangskravene her.

Studievejledere

Kirsten Larsen
Studievejleder - Hjørring

Tlf.: 72 69 62 17
kal@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Helle Rahbek Thomsen
Studievejleder - Aalborg
Lokale 6.0.34
Tlf.: 72 69 32 14
hrt@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Camilla Thoms Øland
Studievejleder - Aalborg
Lokale 6.0.35
Tlf.: 72 69 04 78
cto@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Læreruddannelsen i Aalborg

Information til censor

Optagelse
- Sådan søger du ind