Kontakt

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din studiestart, er du velkommen til at kontakte os

Læreruddannelsen Aalborg
Tlf. 72 69 90 00
e-mail: laerer@ucn.dk

Studievejleder

Helle Christensen
Tlf.: 72 69 04 73
e-mail: hec@ucn.dk