Program for introdagene

Få et overblik over de første dage på dit nye studie

Studiestartsprogram

Her kan du finde mødetid og sted for dine første studiedage på UCN.

Husk at medbringe 100 kroner til festen fredag. Der er mulighed for at købe mad i kantinen til frokost.

 

Onsdag den 15. august 2018

FASTE LOKALER FOR DE TRE DAGE 

Matematik: Lokale 3.1.25
Dansk: Lokale 3.1.30
Idrætsprofil: Lokale 3.1.40

09.00 - 09.30
Velkomst i Festsalen (lokale 1.1.80) v/studieleder 
Thorkild Rams, undervisere og studerende 

09.30 - 10.45
Kaffe, rundstykker, præsentation, information, overblik mv. i lokalerne

Møde med holdets undervisere
- Hvad er lærerens grundfaglighed?
- Hvad er dansk, matematik og idræt?

10.45 - 11.45
Rundvisning – campus Skolevangen

Aktiviteter med tutorerne

11.45 - 12.25
Frokostpause

Præsentation af kantinen

12.25 - 13.30
Rundvisning – campus Skolevangen

Aktiviteter med tutorerne

13.30 - 14.30
IT i læreruddannelsen i lokale 5.1.30 – husk at medbringe PC

14.30 
Opsamling med tutorerne 

15.00
Fredagsbaren er åben

Torsdag den 16. auguST 2018

08.10
Velkomst på TRAPPEN v/uddannelseschef Jesper Vinther

08.30 - 10.30
Introduktion ved studievejledere Mie (MBG) og Bo (BBN)
08.30 - 09.00 i lokale 3.1.25
09.00 - 09.30 i lokale 3.1.30
09.30 - 10.00 i lokale 3.1.40

Aktiviteter med tutorerne

10.30 -11.00
Musikalsk velkomst i Festsalen

11.00 - 12.00
Overlærer Friis i Hallen:

"Modernitetens dans og bevægelse"

Der kan svedes!

Fornuftig påklædning anbefales

12.00 - 12.30
Frokostpause og mulighed for at købe mad i kantinen 

Samling på Torvet kl. 12.30

12.30 - 15.30
Introdysten 

Der kan svedes igen!

Fredag den 17. august 2018

09.00
Morgensang på TRAPPEN 

09.20  - 10.20
Studierammer v/ studieleder Thorkild Rams i Festsalen (lokale 1.1.80)
-    Skema m.m.
-    Præsentation af DLR, LLL, råd og udvalg

10.20 - 11.45
Refleksiv praksislæring i lokalerne

11.45 - 12.30
Frokostpause

12.30 - 13.30
Rundbold med 2018V

13.30  - 18.00
Aktivitet på holdene med tutorerne 

Mulighed for aktiviteter i hallen og på boldbanerne 

Fredagsbar

Mulighed for bad og omklædning til fest 

17.00
Min. 3 fra hver hold + 1 tutor møder i kantinen og dækker bord

18.00 - 01.30
Fest i festsalen 

Musik: DJ tutor

 

Glade tutorer står klar til at vise dig og de øvrige nye studerende vej. Tutorerne er udvalgt til at følge dig i den første tid på dit studie og vil hjælpe med såvel faglig som social introduktion til din nye hverdag.

Læs hvordan UCN behandler dine personoplysninger

Vejledning til skemavisning i Outlook og TimeEdit

Pointer - UCN's studieportal

Vis os din studiestart via hashtagget #ucndk

Følg UCN på Facebook