Uddannelsens indhold

Læreruddannelsen på UCN varer 4 år og veksler mellem teoretisk undervisning i Hjørring eller Aalborg (alt efter hvor du er optaget) og praktik på folkeskoler, frie grundskoler og/eller efterskoler.

Uddannelsen kombinerer faglige og pædagogiske fag. Det betyder, at du både får viden om de fag, du skal undervise i, og lærer at formidle din faglige viden til børn på forskellige klassetrin.

Din uddannelse sammensættes efter dine ønsker

Du har mulighed for at målrette din uddannelse mod undervisning af elever i forskellige aldersgrupper, og du kan specialisere dig inden for de fag, du helst vil undervise i.

Du skal vælge dit første fag med det samme

Straks efter din optagelse på uddannelsen, skal du vælge dit første undervisningsfag, som enten kan være dansk, matematik eller en af vores profiler. Senere i uddannelsen skal du vælge flere fag, men det bliver du orienteret om, når du er i startet på studiet.

Hvis du vælger at læse en profillæreruddannelse, er valget taget for dig. Du vil læse en uddannelse, som er sammensat med et bestemt mål. Vi udbyder:

  • Lærer med erhvervspædagogisk profil (Aalborg)
  • Lærer med international profil (Aalborg)
  • Lærer med musikprofil (Aalborg)
  • Lærer med idrætsfaglig profil (Hjørring)

Undervisningsformer

Selvstændig læring, nytænkning, refleksion, kreativitet og ansvar i samarbejde med andre er vigtige kompetencer for en lærer. Derfor ønsker vi at fremme arbejdsformer, der kræver, at du deltager aktivt og selv tilrettelægger dine studier, så du udvikler disse kompetencer.

Du vil opleve en stor variation i undervisnings- og studieformer. Det kan fx være holdundervisning, vejledning, selvstudium, gruppearbejde, projektarbejde og foredrag.

Få indflydelse på dit studie

Du kan få indflydelse på studielivet på læreruddannelsen ved at involvere dig i De Lærerstuderendes Råd, Festudvalget og/eller Lærerstuderendes Landskreds. Rådene arbejder tæt sammen med ledelsen om bl.a. undervisning, studiemiljø, kulturelle arrangementer, fester og fredagsbar.

Studievejledere

Helle Christensen
Studievejleder - Aalborg

Tlf.: 72 69 04 73
hec@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Mie Brink Gade
Studievejleder - Hjørring

Tlf.: 72 69 62 14
mbg@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Læreruddannelsen i Aalborg

Information til censor

Optagelse
- Sådan søger du ind