Uddannelsens indhold

Det tager fire år at blive lærer. De fire år er inddelt i 8 semestre, og du får 3 forskellige moduler på hvert semester.

En læreruddannelse er 240 ECTS i alt og hvert modul er 10 ECTS.

Som lærer skal du almindeligvis undervise i tre fag. Uanset hvilke fag du gerne vil undervise i, er uddannelsen til lærer altid opbygget af de samme fire kerneområder. Du får en række moduler indenfor hvert område, der fordeler sig sådan:

Dine undervisningsfag: 12-14 moduler

Som lærer skal du typisk kunne undervise i tre fag. Og med 12-14 moduler udgør dine undervisningsfag langt den største del af din uddannelse til lærer. 

Du bliver rustet til at undervise inden for de fag, du har valgt. Der vil både være en faglig del, der sikrer, at du kan dit stof, og en pædagogisk del, der sikrer, at du kan formidle din faglighed.

Læs mere om valg af undervisningsfag på læreruddannelsen.

DU KAN TONE DINE UNDERVISNINGSFAG

Omkring fire gange i løbet af uddannelsen får du mulighed for selv at vælge mellem en række moduler i dine undervisningsfag, så din uddannelse afspejler dine interesser og fremtidsdrømme. Det kan fx være, du gerne vil arbejde med flersprogethed, efterskolepædagogik, udeliv eller entreprenørskab i skolen.

Du skal ikke vælge nogen moduler, inden du starter, og du vil naturligvis få hjælp og rådgivning, som valgene opstår under uddannelsen.

Lærerens Grundfaglighed: 6 - 8 moduler

Udover dine undervisningsfag skal du have 6 - 8 moduler i lærerens grundfaglighed, hvor du bliver undervist i selve lærerfaget. 

Du lærer fx at gennemføre differentieret undervisning, at lede en klasse og at undervise tosprogede elever.

Lærerens grundfaglighed er delt op i to forskellige forløb:

  • Et forløb med fokus på almen dannelse. 
  • Et forløb med fokus på pædagogik og lærerfaglighed.
Praktik: 3 moduler

Tre gange under uddannelsen skal du i praktik, hvor du kan øve dig i livet som lærer.

Du skal i praktik på første, andet og fjerde studieår.

De første to gange er du afsted sammen med en gruppe medstuderende, som du også går til prøve med. Den sidste praktik er individuel, og du går til prøve alene.

Læs mere om praktik på læreruddannelsen.

Bachelorprojekt: 2 moduler

På 7. og 8. semester skal du skrive bachelorprojekt, hvor du får mulighed for at dykke ned i og specialisere dig indenfor et selvvalgt emne.

Frivillige kurser

Udover modulerne fra de fire kerneområder har du mulighed for at tilvælge frivillige kurser som et supplement til din uddannelse. Kursusudbuddet opdateres løbende og udspringer ofte af de studerendes interesser, ønsker og behov.

Frivillige kurser

Frivillige kurser kan eksempelvis være:

  • Færdselslære, inkl. førstehjælp
  • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
  • Uddannelse og job
  • Det praktisk- musiske fagområde
  • Skrivning og retorik
  • Voksenpædagogisk kursus (kun i Hjørring)

Studievejledere

Helle Christensen
Studievejleder - Aalborg

Tlf.: 72 69 04 73
hec@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Mie Brink Gade
Studievejleder - Hjørring

Tlf.: 72 69 62 14
mbg@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Læreruddannelsen i Aalborg

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Information til censor

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.