Uddannelsens indhold

Det tager fire år at blive lærer. De fire år er inddelt i 8 semestre, og du får 3 forskellige moduler på hvert semester.

En læreruddannelse er 240 ECTS i alt og hvert modul er 10 ECTS.

Som lærer skal du almindeligvis undervise i tre fag. Uanset hvilke fag du gerne vil undervise i, er uddannelsen til lærer altid opbygget af de samme fire kerneområder. Du får en række moduler indenfor hvert område, der fordeler sig sådan:

Dine undervisningsfag: 12-14 moduler

Som lærer skal du typisk kunne undervise i tre fag. Og med 12-14 moduler udgør dine undervisningsfag langt den største del af din uddannelse til lærer. 

Du bliver rustet til at undervise inden for de fag, du har valgt. Der vil både være en faglig del, der sikrer, at du kan dit stof, og en pædagogisk del, der sikrer, at du kan formidle din faglighed.

Læs mere om valg af undervisningsfag på læreruddannelsen.

DU KAN TONE DINE UNDERVISNINGSFAG

Du vil i løbet af uddannelsen flere gange få mulighed for at vælge mellem en række moduler til dine fag. Der er stor forskel på, hvor mange valgmoduler der er plads til, alt efter om du vælger en af vores profiler eller en læreruddannelse med dansk eller matematik.

Du skal ikke vælge nogen moduler, inden du starter, og du vil naturligvis få hjælp og rådgivning, som valgene opstår under uddannelsen.

Lærerens Grundfaglighed: 6 - 8 moduler

Udover dine undervisningsfag skal du have 6 - 8 moduler i lærerens grundfaglighed, hvor du bliver undervist i selve lærerfaget. 

Du lærer fx at gennemføre differentieret undervisning, at lede en klasse og at undervise tosprogede elever.

Lærerens grundfaglighed er delt op i to forskellige forløb:

  • Et forløb med fokus på almen dannelse. 
  • Et forløb med fokus på pædagogik og lærerfaglighed.
Praktik: 3 moduler

Tre gange under uddannelsen skal du i praktik, hvor du kan øve dig i livet som lærer.

Du skal i praktik på første, tredje og fjerde studieår.

Du er typisk afsted sammen med en gruppe medstuderende, som du også går til prøve med. 

Læs mere om praktik på læreruddannelsen.

Bachelorprojekt: 2 moduler

På 7. og 8. semester skal du skrive bachelorprojekt, hvor du får mulighed for at dykke ned i og specialisere dig indenfor et selvvalgt emne.

Frivillige kurser

Udover modulerne fra de fire kerneområder har du mulighed for at tilvælge frivillige kurser som et supplement til din uddannelse. Kursusudbuddet opdateres løbende og udspringer ofte af de studerendes interesser, ønsker og behov.

Frivillige kurser

Frivillige kurser kan eksempelvis være:

  • Færdselslære, inkl. førstehjælp
  • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
  • Uddannelse og job
  • Det praktisk- musiske fagområde
  • Skrivning og retorik
  • Voksenpædagogisk kursus (kun i Hjørring)

Studievejledning

Trine Dahl Nielsen
Studievejleder - Aalborg

Tlf.: 72 69 07 46
tdn@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Mie Brink Gade
Studievejleder - Hjørring

Tlf.: 72 69 04 54
mbg@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00