Fag og moduler på læreruddannelsen

Læreruddannelsen af består af følgende elementer:

  • Lærerens grundfaglighed som består af 2 hovedområder: Pædagogik og lærerfaglighed samt Almen dannelse.
  • 2-3 undervisningsfag (svarende til undervisningsfagene i folkeskolen).
  • Praktik på Læreruddannelsens praktikskoler. 
  • Et professionsbachelorprojekt med udgangspunkt i en konkret empirisk problemstilling.

Omfanget af læreruddannelsen regnes i ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til et års fuldtidsarbejde og omfanget af læreruddannelsen er derfor i alt 240 ECTS-point. Dine undervisningsfag skal udgøre 120-140 ECTS-point.

Uddannelsen opbygges af moduler

Ét fag består af flere moduler. Hvert modul er på 10 ECTS. Et modul svarer til 275 arbejdstimer.

Når du er lærerstuderende, læser du 3 moduler på et semester (halvår), hvilket svarer til fuldtidsarbejde. Praktikken er ligeledes et fuldtidstudie.

Modulbeskrivelser af de enkelte moduler kan ses under studieordningen eller via disse link:

Frivillige kurser

Foruden undervisningsfagene, kan du tage nogle frivillige kurser. Det kan fx være:

Studievejledere

Helle Christensen
Studievejleder - Aalborg

Tlf.: 72 69 04 73
hec@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Mie Brink Gade
Studievejleder - Hjørring

Tlf.: 72 69 62 14
mbg@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Skriv dig op, og bliv mindet om åbent hus og events.

Læreruddannelsen i Aalborg

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Information til censor

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.