Fag og moduler på læreruddannelsen

Læreruddannelsen af består af følgende elementer:

  • Lærerens grundfaglighed som består af 2 hovedområder: Pædagogik og lærerfaglighed samt Almen dannelse.
  • 2-3 undervisningsfag (svarende til undervisningsfagene i folkeskolen).
  • Praktik på Læreruddannelsens praktikskoler. 
  • Et professionsbachelorprojekt med udgangspunkt i en konkret empirisk problemstilling.

Omfanget af læreruddannelsen regnes i ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til et års fuldtidsarbejde og omfanget af læreruddannelsen er derfor i alt 240 ECTS-point. Dine undervisningsfag skal udgøre 120-140 ECTS-point.

Uddannelsen opbygges af moduler

Ét fag består af flere moduler. Hvert modul er på 10 ECTS. Et modul svarer til 275 arbejdstimer.

Når du er lærerstuderende, læser du 3 moduler på et semester (halvår), hvilket svarer til fuldtidsarbejde. Praktikken er ligeledes et fuldtidstudie.

Modulbeskrivelser af de enkelte moduler kan ses under studieordningen eller via disse link:

Frivillige kurser

Foruden undervisningsfagene, kan du tage nogle frivillige kurser. Det kan fx være:

Studievejledere

Helle Christensen
Studievejleder - Aalborg

Tlf.: 72 69 04 73
hec@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Mie Brink Gade
Studievejleder - Hjørring

Tlf.: 72 69 62 14
mbg@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Læreruddannelsen i Aalborg

Information til censor

Optagelse
- Sådan søger du ind