Undervisningsfag på læreruddannelsen

Du skal almindeligvis vælge 3 undervisningsfag blandt de fag, som findes i folkeskolen.

Du vælger dit første undervisningsfag, når du er optaget på uddannelsen, dansk, matematik eller en profiluddannelse. Nogle måneder efter at du er startet på læreruddannelsen, får du en grundig information og vejledning om de øvrige undervisningsfag.

OBS! Der er adgangskrav til undervisningsfagene. Læs mere om adgangskrav til undervisningsfag.

Undervisningsfag

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Engelsk
 • Fransk (kun i Aalborg)
 • Fysik/kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt
 • Kristendomskundskab / religion
 • Madkundskab
 • Matematik
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Samfundsfag
 • Tysk 

På UCN har vi valgt at sammensætte 4 forskellige profiluddannelser, som er særligt rettet mod bestemte typer af lærerjob. Hvis du vælger at læse én af disse profiler, ligger valget af undervisningsfag delvis fast. Læs mere om læreruddannelse med en særlig profil.

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Læreruddannelsen i Aalborg

Information til censor

Optagelse
- Sådan søger du ind