Kurser i uddannelsen

Vi opdeler blandt andet kurser på læreruddannelsen i KAN-kurser og SKAL-kurser

KAN-kurserne udvikler vi løbende. De er alle relevante i forhold til uddannelsen eller den fremtidige lærerprofession, og de udspringer ofte af de studerendes interesser, ønsker eller behov. Blandt disse kurser er der derfor altid nye og spændende tilbud, og det er kurser, som vi er alene om at tilbyde på læreruddannelsen i UCN.

I løbet af læreruddannelsen bliver du tilbudt en række spændende SKAL-kurser. SKAL-kurserne er de kurser, vi SKAL tilbyde i henhold til bekendtgørelsen for læreruddannelsen. Disse kurser er:

  • Færdselslære, inkl. førstehjælp
  • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
  • Uddannelse og job
  • Det praktisk- musiske fagområde
  • Skrivning og retorik

Deltagelse i kurser (Hjørring) og Aktiv-på-tværs (Aalborg) honoreres med kursusbevis.

Udover kurserne arrangeres der desuden foredrag, fællesarrangementer, temauger m.v.

Andre kurser

Herudover tilbyder Læreruddannelsen Hjørring følgende kurser:

  • Voksenpædagogisk kursus
  • Studerendes egne kurser

Aktiv på tværs – Afdelingen i Aalborg

Et særligt tilbud til lærerstuderende ved UCN i Aalborg

Under Aktiv-på-Tværs tilbyder vi deltagelse i en række kurser og forskellige andre aktiviteter som et supplement til uddannelsen. Hver uge er der afsat timer på skemaet til Aktiv-på-Tværs, og alle kurser og aktiviteter foregår i disse timer på tværs af hold og årgange. På den måde bidrager Aktiv-på-Tværs positivt til udvikling af det sociale liv på læreruddannelsen.

Kursusprogrammet kan bl.a. indeholde:

  • At male med sprog og tale med billeder
  • Den globale dimension i folkeskolen
  • Europas kulturhistorie i hovedtræk

Åben uddannelse og kurser

Studerende under åben uddannelse kan også deltage på kurserne. De skal dog betale et deltagergebyr, som fremgår af kursuskataloget.


Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Skriv dig op, og bliv mindet om åbent hus og events.

Læreruddannelsen i Aalborg

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Information til censor

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.