Lærerprofiler

På UCN har vi valgt at sammensætte 4 forskellige profiluddannelser, som er særligt rettet mod bestemte typer af lærerjob. Hvis du vælger at læse én af disse profiler, ligger valget af undervisningsfag delvis fast.

Profillæreruddannelse i idræt

Ved Læreruddannelsens afdeling i Hjørring er det muligt at læse idræt som en profillæreruddannelse. Uddannelsen foregår på alle 4 årgange og sigter mod, at du udover at undervise i idræt, kan undervise på idrætsskoler og idrætsefterskoler samt i skolesportsprojekter der omhandler børn og sundhed.

Læs mere om profillæreruddannelse i idræt.

Lærer med international profil

Som studerende på den internationale profil vil du erhverve dig viden om international netværksdannelse og internationalt projektsamarbejde, IT i undervisningen, kulturmødet i klasseværelset samt indsigt i kulturforståelse og interkulturalitet.

Undervisningssproget er engelsk de to første studieår, hvilket vil give dig en særlig engelsk-sproglig profil. Du vil desuden blive undervist i interkulturel kommunikation og interkulturelle kompetencer, internationalisering i uddannelseskontekst og den internationale dimension i folkeskolen.

Læs mere om den internationale profil.

Lærer med musikprofil

Profilen henvender sig til dig, som ønsker at kvalificere dig særligt til at undervise i musik på skoler, efterskoler og kulturskoler – og få særlige kompetencer i forhold til at udvikle det æstetiske og musikalske miljø på en skole eller anden form for institution, hvor børn og unge er sammen om at skabe musik og kulturfællesskaber.

Profilen er udviklet i samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium, og som studerende på profilen vil du også møde konservatoriets lærere og miljø – og vil på flere moduler blive undervist sammen med konservatoriets studerende. Du må desuden også forpligte dig på at medvirke som ”elev” i de konservatoriestuderendes kor- og sammenspilstræning.

Læs mere om musikprofilen.

Lærer med erhvervspædagogisk profil

Profilen henvender sig til dig, som ønsker en læreruddannelse med fokus på en ”hænder og hoved kultur og pædagogik” i folkeskolen. Du vil som færdiguddannet have særlige kompetencer til at virke som underviser og vejleder på 10. klasses centre, EUD10 (Erhvervsuddannelse 10. klasse), frie skoler og efterskoler med erhvervsprofil, produktionsskoler og erhvervsskoler.

Profilen er udviklet i et tæt samarbejde med de nordjyske erhvervsskoler, og du vil under studiet løbende møde erhvervsskolerne og erhvervsskolernes medarbejdere.

Læs mere om den erhvervspædagogiske profil.

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Skriv dig op, og bliv mindet om åbent hus og events.

Læreruddannelsen i Aalborg

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Information til censor

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.