Lærer med erhvervspædagogisk profil

Profilen henvender sig til dig, som gerne vil have fokus på praksisnær undervisning med kendskab til erhvervsuddannelser

Studerende, der vælger den erhvervsfaglige profil, får en læreruddannelse med undervisningsfagene dansk eller matematik der retter sig mod undervisning af 4.-10. klasse. Derudover vælger den studerende yderligere to undervisningsfag.

Profilen henvender sig især til dig, der har en særlig interesse i at få en læreruddannelse, der giver særlige kompetencer i

  • at undervise praksisnært
  • folkeskolen med særligt kendskab til pædagogik i erhvervsuddannelser og de muligheder der ligger for folkeskolens elever i erhvervsuddannelserne
  • at undervise unge og voksne
  • erhvervsfaglige uddannelser, produktionsskoler m.m.

Læreruddannelsen UCN udbyder en profil indenfor erhvervspædagogik. Profilen henvender sig til dig, som ønsker en læreruddannelse med fokus på erhvervsuddannelser og voksne.

Den færdiguddannede lærer med den erhvervspædagogiske profil vil have tilegnet sig særlige kompetencer til at virke som underviser og vejleder på 10. klasses centre, EUD10 (erhvervsuddannelse 10. klasse), frie skoler og efterskoler med erhvervsprofil, produktionsskoler og erhvervsskoler. Tillige vil man med den erhvervspædagogiske profil have særlige kompetencer i at flytte praksisnær pædagogik ind i folkeskolen.

Profilen er udviklet i et tæt samarbejde med de nordjyske erhvervsskoler, og du vil under studiet løbende møde erhvervsskolerne og erhvervsskolernes medarbejdere.

Hvorfor?

For få elever i den danske folkeskole ønsker at gå videre på en erhvervsuddannelse og for eksempel uddanne sig til håndværker. På profilen vil du tilegne dig forudsætninger for at kunne udvikle en ”hænder og hoved kultur” i folkeskolen, hvor håndværks- og erhvervsuddannelserne er nærværende i skolens læringsmiljø, og hvor du vil kunne forberede eleverne på at vælge og opfylde kravene til en erhvervsuddannelse.

Regeringen har planer om at etablere særlige erhvervsrettede 10. klasser – EUD10 – og der vil blive brug for lærere, der har en særlig viden om blandt andet unges læreprocesser og praksisnær undervisning. I reformen af folkeskolen er der fokus på, at man skal kunne fastholde elevernes glæde og motivation for at lære gennem hele skoleforløbet, og at dette blandt andet skal ske gennem en mere varieret og sammenhængende skoledag.

Som lærer med den erhvervspædagogiske profil vil du få særlige kompetencer til at tilrettelægge en praktiskpædagogisk tilgang til læring.

Hvordan?

Vælger du den erhvervspædagogiske profil skal du enten have dansk eller matematik rettet mod undervisning af 4. – 10. klasse. Her ud over skal du have yderligere to undervisningsfag.

I de pædagogiske fag skal du have en række moduler, som er fælles for alle lærerstuderende. Der ud over skal du have tre  moduler, der er særlige for den erhvervspædagogiske profil, nemlig i

  • Erhvervspædagogik og praksisnær undervisning
  • Voksen- og ungdomspædagogik
  • Lærerens tilrettelæggelse af undervisning med integreret kursus i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarked.

Desuden vil du undervejs i studiet arbejde med erhvervspædagogiske problemstillinger i en række af de projekter, du skal lave. Den afsluttende opgave på 4. årgang – bacheloropgaven - skal skrives indenfor en erhvervspædagogisk problemstilling i tilknytning til et skolefag.

Hvor?

Den erhvervspædagogiske profil udbydes på læreruddannelsen i Aalborg. Der vil være et tæt samarbejde med en eller flere erhvervsskoler og underviserne her. Desuden indgår der en række obligatoriske ekskursioner til erhvervsskoler, faglige foreninger med videre.

Optagelse

Ønsker du at blive optaget på den erhvervspædagogiske profil, skal du til en vejledende samtale for at afstemme kommende forventninger til studieaktivitet. Du vil, efter du er blevet optaget på læreruddannelsen, blive indkaldt til samtalen. 

Vil du vide mere?

Se videoen og hør om at være lærer med erhvervspædagogisk profil.


Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Skriv dig op, og bliv mindet om åbent hus og events.

Læreruddannelsen i Aalborg

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Information til censor

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.