Lærer med idrætsprofil

Profilen henvender sig til dig, som ønsker at kvalificere dig særligt indenfor idræt, sundhed og kultur

Profillæreruddannelse i idræt - når sundhed er målet! Brænder du for:

 • at give børn og unge gode idrætsoplevelser?
 • at arbejde med innovative idrætsaktiviteter?
 • at bruge idræt til at styrke en sund livsstil?

Så bliv lærer med idrætsprofil!

Banen er kridtet op – vil du spille med?

Lærer med idrætsprofil er en særlig læreruddannelse for dig, der ønsker at have idræt som en rød tråd gennem hele studiet. Uddannelsen fokuserer især på den sundhedsmæssige dimension af idrætten og igennem de fire års studier lærer du bl.a.:

 • at stå for den almindelige idrætsundervisning i folkeskolen
 • at agere i samspil med idrætskulturen i lokalområdet
 • at motivere idrætsusikre og foreningsløse børn til at deltage i idrætsaktiviteter
 • at formidle innovative aktivitetsløsninger, som kan være med til skabe livslange idrætsvaner og ændre livsstil
 • at stå for kvalitetsidrætsforløb i specielle idrætsprofilerede skoleformer
 • at skabe læringsmiljøer, som forbedrer elevernes idrætslige og sundhedsmæssige niveau.

Sved på panden og omløb i bolden

Idrætsprofilen er et særligt tilrettelagt forløb indeholdt i den 4-årige læreruddannelsen. Idrætsprofilen har et omfang af 80 ECTS dvs. 8 moduler af 10 ECTS, som skal gennemføres inden den afsluttende prøve i idrætsfaget. 

Idrætsprofilen er sammensat med følgende moduler:

 • 2 nationale basismoduler
 • 1 didaktisk modul
 • 1 praktisk-musisk specialiseringsmodul
 • 2 monofaglige moduler (svømmelæreruddannelsen ligger i et af de monofaglige moduler)
 • 2 specialiseringsmoduler, hvor der kan vælges mellem et udbud.

Du er i idrætspraktik i alle 3 praktikperioder. Derudover skal du have et selvvalgt specialpraktikprojekt i en speciel skoleform, et skolesportsprojekt eller et idrætsprojekt i en forening eller organisation. Du afslutter uddannelsen med et professionsbachelorprojekt i idræt.

I profillæreruddannelsen i idræt indgår der desuden kurserne færdselslære (inklusiv førstehjælp) samt kursus i undervisning af voksne. 

Du skal ud over idræt vælge moduler som giver undervisningskompetencer i yderligere 1 til 2 fag. Herudover får du desuden undervisning i lærernes grundfaglig (almen dannelse & pædagogik og lærerfaglighed).

Idræt, sundhed og kultur

Igennem hele studiet får du udviklet din viden og dine færdigheder inden for boldspil, legeaktiviteter, redskabsaktiviteter, musik, bevægelse og udtryk, atletik, udeliv og svømning.

Undervejs bliver der fokuseret på idræt og træning, idræt og inklusion, idrætskultur og det brede sundhedsbegreb. Du lærer om anatomi og fysiologi, kost, aldersrelateret træning, testning samt motivation, idrætssociologi, innovation og nye idrætsaktiviteter.

Temaerne kobles på dit selvvalgte specialpraktikprojekt, som er et valg mellem idræt og træning/idræt og inklusion, samt på det videre arbejde med at udvikle viden og færdigheder inden for boldspil, musik, bevægelse og udtryk, redskabsaktiviteter, atletik og udeliv.

Der vil hvert år være studieture i friluftliv, skiaktiviteter samt til forskellige idrætsprojekter.

Fjerde studieår arbejdes der videre med temaerne, som indrages i dit professionsbachelorprojekt.

Jobmuligheder

Som lærer med idrætsprofil kan du bl.a. komme til at arbejde som:

 • Idrætslærer i folkeskoler og privatskoler
 • Lærer på skoler med eliteidrætsklasser, idrætsefterskoler og idrætshøjskoler med særlige idrætslinjer
 • Idrætsprojektmedarbejder i skoleforvaltninger, skolesportsprojekter og idrætsorganisationer

Adgangskrav

Gymnasial eksamen (stx, hf, htx eller hhx), en udenlandsk eller international gymnasial uddannelse eller kvalifikationer, der efter en realkompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav. Du skal desuden opfylde adgangskravet til undervisningsfaget i idræt (dans B eller idræt B) og til det andet undervisningsfag, du vælger.

Ansøgning

Du finder ansøgningsskema på optagelse.dk og du skal søge ind på læreruddannelsen i Hjørring.

Har du spørgsmål?

Mie Brink Gade
Studievejleder - Hjørring

Tlf.: 72 69 62 14
mbg@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Skriv dig op, og bliv mindet om åbent hus og events.

Læreruddannelsen i Aalborg

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Information til censor

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.