Lærer med international profil

Den internationale profil henvender sig til dig, som gerne vil have en læreruddannelse med internationalt udsyn. 

Den internationale profil

På læreruddannelsen i Aalborg udbydes en international profil, hvor du som studerende har mulighed for at tage en dansk læreruddannelse med et internationalt udsyn og perspektiv.

Formålet er at uddanne lærere, som har sproglige og kulturelle kompetencer til at navigere i en global uddannelseskontekst, og som samtidig besidder særlig viden og færdigheder i at udvikle og fremme den internationale dimension i skolen.

Som nyuddannet lærer med en international profil vil du være særligt kvalificeret til at arbejde på skoler med en international profil i Danmark eller skoler i udlandet, og du vil være rustet til at arbejde med det flerkulturelle aspekt i undervisningen og kulturmødet i klasseværelset.

Målgruppe

Den internationale linje på Læreruddannelsen i Aalborg henvender sig til dig, som gerne vil have en læreruddannelse med internationalt udsyn, samt til herboende udenlandske studerende, der gerne vil have en dansk læreruddannelse med en international profil. Du får desuden mulighed for at læse sammen med internationale studerende, der er på udveksling et semester eller to på læreruddannelsen i Aalborg.

Indhold og opbygning 

Som studerende på den internationale profil vil du erhverve dig viden om international netværksdannelse og internationalt projektsamarbejde, IT i undervisningen, kulturmødet i klasseværelset samt indsigt i kulturforståelse og interkulturalitet.

Undervisningssproget er engelsk de to første studieår, hvilket vil give dig en særlig engelsk-sproglig profil. Du vil desuden blive undervist i interkulturel kommunikation og interkulturelle kompetencer, internationalisering i uddannelseskontekst og den internationale dimension i folkeskolen.

Der vil derudover være en betydelig inddragelse af forskning i interkulturalitet i undervisningen.

Engelsk vil være et obligatorisk undervisningsfag på de første to studieår. Fra 3. og 4. studieår vil undervisningssproget fortrinsvis være dansk, hvorfor du på dette tidspunkt skal være i besiddelse af de nødvendige dansksproglige kompetencer.

Som en integreret del af at være studerende på den internationale profil skal du på 2. studieår i praktik og/eller studieophold i udlandet.

Læreruddannelsen samarbejder med en række uddannelsesinstitutioner både i og uden for Europa, hvor du har mulighed for at læse et semester som en del af din læreruddannelse. Praktikopholdet foregår ved godkendte skoler i udlandet.

Karriere- og jobmuligheder

Folkeskolen efterspørger i højere grad lærere med interkulturelle kompetencer og med viden om undervisning og læring, der kan understøtte den internationale dimension i samfund og skole.

Som færdiguddannet lærer på den internationale profil vil du opnå særlige kompetencer til at arbejde i multikulturelle klasser, på danske skoler som arbejder med internationalisering, og skoler i en mere global kontekst.

Ansøgning og optagelse

Optagelse til den internationale profil på læreruddannelsen foregår via www.optagelse.dk. Du kan ansøge om optagelse på læreruddannelsen i Aalborg fra 1. februar. Læs mere om optagelse og adgangskrav.

Du vælger den internationale profil, når du er optaget på uddannelsen. Du skal dog, hvis du vælger international profil, have bestået engelsk A med karakteren 7. Hvis du er international studerende, skal du have dokumenteret B2 niveau i engelsk for at blive optaget på profilen. Læs mere om adgangskrav for internationale studerende på UCN's engelske side.

Det maksimale optag på den internationale profil er 35 studerende. Hvis der modtages for mange ansøgninger til den internationale profil, vil ansøgerne blive sorteret efter karaktergennemsnit og derefter den samlede score i forbindelse med optagelsessamtalen.

Vejledning

Hvis du vil vide mere om den internationale profil på læreruddannelsen, er du velkommen til at kontakte vores internationale koordinator eller studievejleder.

Har du spørgsmål?

Helle Christensen
Studievejleder - Aalborg

Tlf.: 72 69 04 73
hec@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Ditte Marie Jensen
International koordinator

Tlf.: 72 69 07 22
dmj@ucn.dk

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Skriv dig op, og bliv mindet om åbent hus og events.

Læreruddannelsen i Aalborg

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Information til censor

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.