Lærer med musikprofil

Profilen henvender sig til dig, som ønsker at kvalificere dig særligt til at undervise i musik på skoler, efterskoler og kulturskoler

Læreruddannelsen UCN udbyder en profil som musiklærer. Profilen henvender sig til dig, som ønsker at kvalificere dig særligt til at undervise i musik på skoler, efterskoler og kulturskoler – og få særlige kompetencer i forhold til at udvikle det æstetiske og musikalske miljø på en skole eller anden form for institution, hvor børn og unge er sammen om at skabe musik og kulturfællesskaber.

Profilen er udviklet i samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium, og som studerende på profilen vil du også møde konservatoriets lærere og miljø – og vil på flere moduler blive undervist sammen med konservatoriets studerende. Du må desuden også forpligte dig på at medvirke som ”elev” i de konservatoriestuderendes kor- og sammenspilstræning.

Hvorfor?

Skolerne efterspørger flere og endnu dygtigere musiklærere til skolernes obligatoriske og frivillige musikundervisning. Ud over at være en kompetent musiklærer, skal du som lærer også mestre at arbejde med performance og kulturskabelse på tværs af skolens klasser og i den understøttende undervisning samt udfordre de eksisterende institutionsgrænser.

Den nye skolereform skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan – også til at udtrykke sig musikalsk, og der bliver mulighed for at skolerne kan etablere talentklasse eller talentforløb indenfor musik.

På musikprofilen vil du få mulighed for at udvikle dine musiklærerkompetencer, både personligt og musikalsk, så du bliver kompetent til at løfte alle disse mangesidige opgaver i skole og uddannelse.

Hvordan?

På musikprofilen er der en række bindinger omkring valg af, hvilke skolefag du kan få undervisningskompetence i, og hvilke pædagogiske fag du skal have. Du vil få musik gennem hele læreruddannelsens 4 år, og vi forventer, at du deltager aktivt i læreruddannelsens kulturliv, så musikprofilen både ses og høres i hverdagen. Der vil være mødepligt til blandt andet læreruddannelsens kor, ensemblesang og klaverundervisning.

Hvis du vil undervise i enten dansk eller matematik, vil du få undervisningskompetence i to fag: Musik og enten dansk eller matematik for enten 1.-6. klasse eller 4.-10. klasse. I alle andre fag er det muligt at få undervisningskompetence i musik og yderligere to skolefag.

Hvis du vil have en læreruddannelse med en klar musiskæstetisk profil, så kan du vælge for eksempel at få undervisningskompetence i musik, billedkunst og idræt.

I de pædagogiske fag skal du dels have en række moduler som er fælles for alle lærerstuderende. Derudover er der en række moduler, der er særlige for musikprofilen, nemlig:

  • Den kulturbærende musiklærer
  • Studie- og lyd i æstetiske kreative processer
  • Den innovative og entreprenante underviser
  • Opkvalificering af personlige musikalske kompetencer

Din praktik vil vi forsøge at placere dels på en kulturskole eller højskole, dels på en musikefterskole – og endelig også på en folkeskole, hvor du også vil skulle i praktik i dine øvrige skolefag. Der vil i studiet indgå en obligatorisk studierejse – ligesom der kan være ekskursioner til koncerter og andre kulturevents.

Den store afsluttende opgave på 4. årgang – bacheloropgaven - skal skrives indenfor en musikpædagogisk/musikdidaktisk problemstilling. Den kunne for eksempel handle om musik og bevægelse i indskolingen, om korsang og sammenspil på tværs af alder og musikalsk niveau, eller om musical – når børn skaber kultur sammen.

Hvor?

Musikprofilen udbydes på Læreruddannelsen i Aalborg, men du må forvente, at enkelte moduler eller dele af studiet afvikles på musikkonservatoriet, der holder til i Musikkens Hus i Aalborg.

Optagelse

Ønsker du at blive optaget på musikprofilen, skal du til en vejledende samtale for at afstemme kommende forventninger til motivation, faglighed og musikalsk niveau. Du skal forvente at optræde med sang, spil og bevægelse til den vejledende samtale. Du vil, efter du er blevet optaget på læreruddannelsen, blive indkaldt til samtalen.

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Skriv dig op, og bliv mindet om åbent hus og events.

Læreruddannelsen i Aalborg

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Information til censor

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.