Praktik

I løbet af dine 4 studieår kommer du i praktik 3 gange. Det  giver dig mulighed for at mærke i praksis, hvad undervisning af børn og unge handler om. De fleste praktikforløb foregår i en folkeskole, men du har også mulighed for at komme i praktik på en efterskole eller på en friskole.

Vi arbejder sammen med en lang række praktikskoler i Nordjylland. På skolerne er der særlige lærere (praktiklærere), som i samspil med læreruddannelsens undervisere har ansvaret for at vejlede og undervise dig i faget praktik. De sørger sammen for, at der skabes sammenhæng mellem den faglige, pædagogiske og praktiske del af din uddannelse.

I praktikken øver du dig i livet som lærer

I praktikken øver du dig i at planlægge, gennemføre, analysere og vurdere undervisning. Du skal også varetage andre typiske læreropgaver som skole-/hjemsamarbejde (samarbejde med elevernes forældre), klasselærerfunktion med videre.

Børneattest

Vær opmærksom på, at din praktikskole som en standardprocedure indhenter børneattest, der viser, om du er straffet for seksuelle krænkelser af børn.

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Læreruddannelsen i Aalborg

Information til censor

Optagelse
- Sådan søger du ind