Vil du undervise små eller store børn?

I folkeskolen arbejder du i teams med fokus på en bestemt aldersgruppe. Derfor vil det være lettere for dig at få job, hvis dine fag hører til på samme klassetrin.

Vi har forsøgt at opridse de største forskelle for dig, så det bliver lettere for dig at træffe valget.

Lærerne arbejder i teams på enten indskolings-, mellemtrins- eller udskolingsniveau.
Det betyder, at det vil være hensigtsmæssigt, at valget af dine undervisningsfag hører til på samme niveau.

I læreruddannelsens undervisningsfag dansk, matematik, engelsk og idræt er mellemtrinnet et overlap, så du enten får undervisningskompetence til indskolingen og mellemtrinnet eller til mellemtrinnet og udskolingen. Resten af fagene dækker alle de klassetrin de er på (f.eks. er kristendomskundskab på alle klassetrin). 

Du vil opleve, at der er forskel på fagenes indhold og undervisningsmetoder alt efter, hvilket trin du underviser på. Og der vil være stor forskel på den rolle, du kommer til at spille som lærer. Læs om at undervise på de tre niveauer:​

Indskolingen (1.-3. klasse)

Det, der kendetegner arbejdet i indskolingen, er først og fremmest det pædagogiske arbejde med at socialisere børnene ind i skolens fællesskab. Derudover er det her grundfundamenterne i skolens store fag, som matematik og dansk, lægges. Derfor er det vigtigt, at du kommer ud med en stærk faglighed i dit undervisningsfag. 

Som lærer skal du være glad for relationsarbejdet med børnene, da det er helt afgørende for, at de kommer godt fra start. Derudover skal du være indstillet på en undervisning, der vil bestå af korte sekvenser, da børnene i indskolingen ofte ikke kan koncentrere sig så længe ad gangen.

Skolehjemsamarbejdet

Skolehjemsamarbejdet er fokuseret omkring at informere og animere forældrene til at understøtte børnenes socialisering og faglige udvikling. 

Mellemtrinnet (4.-6. klasse)

På mellemtrinnet arbejdes der videre på det fundament, der er lagt i indskolingen, og grundfagligheden kommer på plads. Samtidig skal børnene blive klar til større selvstændighed. Kravene øges og børnene begynder at arbejde mere i dybden med stoffet.

Som lærer vil en del af din tid, udover det faglige, gå med konfliktløsning, gruppefacilitering og på at understøtte børnene i at være gode kammerater i klassefællesskabet. 

Mange undervisere på mellemtrinnet er begejstrede for målgruppen, fordi de oplever, at børnene har lært forudsætningerne for at gå i skole, men stadig er meget umiddelbare og begejstrede for at lære nyt.

Skolehjemsamarbejdet

Skolehjemsamarbejdet er fokuseret omkring orientering om, hvad der arbejdes med i skolen, og på at anspore forældrene til deltagelse og understøttelse i hjemmet.

Udskolingen (7.-10. klasse)

I udskolingen er der meget fokus på det prøveforberedende arbejde, og du skal være parat til at føre eleverne til de afsluttende prøver i 9. og/eller 10. klasse. Som lærer i udskolingen vil du opleve, at forberedelsen til timerne blive mere læsetung, da der kommer mere dybde på fagene.

Forberedelsen til det videre uddannelsesliv fylder meget i udskolingen, og du skal bl.a. vurdere de unges uddannelsesparathed (Fagligt, socialt og personligt). Det kan opleves som et stort ansvar, da parathedsvurderingen har betydning for den unges muligheder for at komme videre i ungdomsuddannelserne.

Det pædagogiske arbejde er præget af relationsarbejde og af at motivere eleverne til læring. Du skal kunne se og høre, hvad der foregår hos de enkelte elever og håndtere elever, der slår sig på ungdomslivet og udvikler psykiske sårbarheder. 

Skolehjemsamarbejdet

Skolehjemsamarbejdet er præget af, at der ikke er så mange informationer til forældrene, om hvad man arbejder med, men i stedet fokus på samarbejdet med forældrene om at deres børn bliver uddannelsesparate.