Moduler som udbydes i Hjørring

Billedkunst

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Biologi

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul
Der skal vælges mindst et af modulerne:
- "Naturfag, verden og vi" og/eller
- "Udeskole og friluftsliv"

Dansk 1.-6. klassetrin

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 5 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Dansk 4.-10. klassetrin

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 5 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Engelsk 1.-6. klassetrin, Engelsk 4.-10. klassetrin

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Fransk

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Fysik/kemi

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Geografi

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Historie

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul.
Der skal vælges mindst et af modulerne: 
- "Historiske perioder, tekster og tanker" og/eller 
- "Religion og samfund i tid og rum"

Håndværk og design

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Idræt 1.-6. klassetrin, Idræt 4.-10. klassetrin

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Idrætsprofil

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 8 moduler.
Der skal vælges mindst et af modulerne:
- "Efterskolepædagogik
" og/eller
- "Udeskole og friluftsliv"

Kristendomskundskab/religion

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul
Der skal vælges mindst et af modulerne: 
- "Historiske perioder, tekster og tanker" og/eller 
- "Religion og samfund i tid og rum"

Lærernes grundfaglighed - Almen dannelse

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af 2 moduler

Lærernes grundfaglighed - Pædagogik og lærerfaglighed

Læreruddannelsen: Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af de 5 obligatoriske moduler. Efter prøven kan der læses yderligere moduler.

Meritlæreruddannelsen: Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af MODUL 1 og MODUL 2 samt modulet "Undervisning af tosprogede elever".

Madkundskab

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Matematik 1.-6. klassetrin

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 5 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Matematik 4.-10. klassetrin

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 5 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Musik

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Natur/teknologi

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul
Der skal vælges mindst et af modulerne:
- "Naturfag, verden og vi" og/eller
- "Udeskole og friluftsliv"

Praktik
Samfundsfag

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul
Der skal vælges mindst et af modulerne: 
- "Økonomi, samfund og matematik" og/eller 
- "Religion og samfund i tid og rum"

Tysk

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul