Moduler som udbydes i Hjørring

Billedkunst

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Biologi

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul
Der skal vælges mindst et af modulerne:
- "Naturfag, verden og vi" og/eller
- "Udeskole og friluftsliv"

Dansk 1.-6. klassetrin

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 5 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Dansk 4.-10. klassetrin

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 5 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Engelsk 1.-6. klassetrin, Engelsk 4.-10. klassetrin

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Fransk

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Fysik/kemi

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Geografi

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Historie

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul.
Der skal vælges mindst et af modulerne: 
- "Historiske perioder, tekster og tanker" og/eller 
- "Religion og samfund i tid og rum"

Håndværk og design

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Idræt 1.-6. klassetrin, Idræt 4.-10. klassetrin

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Idrætsprofil

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 8 moduler.
Der skal vælges mindst et af modulerne:
"Krop, musik og bevægelse" og/eller
- "Udeskole og friluftsliv"

Kristendomskundskab/religion

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul
Der skal vælges mindst et af modulerne: 
- "Historiske perioder, tekster og tanker" og/eller 
- "Religion og samfund i tid og rum"

Lærernes grundfaglighed - Almen dannelse

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af 2 moduler

Lærernes grundfaglighed - Pædagogik og lærerfaglighed

Læreruddannelsen: Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af de 5 obligatoriske moduler. Efter prøven kan der læses yderligere moduler.

Meritlæreruddannelsen: Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af MODUL 1 og MODUL 2 samt "Inklusion, fag og praktik"

Madkundskab

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Matematik 1.-6. klassetrin

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 5 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Matematik 4.-10. klassetrin

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 5 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Musik

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Natur/teknologi

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul
Der skal vælges mindst et af modulerne:
- "Naturfag, verden og vi" og/eller
- "Udeskole og friluftsliv"

Praktik
Samfundsfag

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul
Der skal vælges mindst et af modulerne: 
- "Økonomi, samfund og matematik" og/eller 
- "Religion og samfund i tid og rum"

Tysk

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Læreruddannelsen i Aalborg

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Information til censor

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.