Praktikinformation - gammel læreruddannelse

Menuerne kan ikke åbnes i en ældre version af Internet Explorer

Denne sides information gælder IKKE lærerstuderende, der har påbegyndt deres uddannelse i 2013 eller derefter

Praktikfaget

Læs om regelgrundlaget for praktikfaget, herunder studieordningen.

Læs om Praktiklærerforeningen.

Praktikafregning

I forbindelse med overgangen til nyt afregningssystem har vi valgt at lade en skabelon ligge på vores hjemmeside, som evt. kan bruges til den interne afregning mellem praktikskole og kommune. 

Praktikafregning

Udregning af udbetaling for praktik:

Ordinær læreruddannelse, 3. årgang

Meritlæreruddannelsen

Ordinær læreruddannelse, 4. årgang

Praktikledelse

Praktiklederne ved læreruddannelsen varetager den praktiske tilrettelæggelse af praktikken samt er ansvarlige for information og vejledning om praktikken til praktikskoler, studerende og uddannelsens lærere.

Hjørring

Hanne Beermann
Tlf.: 72 69 60 00
E-mail: hab@ucn.dk

Helle Højbo Schjoldager
Tlf.: 72 69 60 00
Email: hhs@ucn.dk

Aalborg

Per Munch
Tlf.: 72 69 90 00
E-mail: pem@ucn.dk

Praktiknøgler

Nedenstående findes links til praktiknøgler for den ordinære læreruddannelse samt meritlæreruddannelsen. 

Praktiknøgle - meritlærer, 1.  og 2. praktikperiode (kun for studerende som er startet i 2012 eller tidligere)

 

Kontakt

Hjørring

Studiesekretær
Ellen Jensen
Tlf.: 72 69 60 00
e-mail: elj@ucn.dk

Aalborg

Praktiksekretær
Camilla Øland
Tlf.: 72 69 90 00
e-mail: cto@ucn.dk