Praktiknøgler

 

Nedenstående findes links til praktiknøgler for den ordinære læreruddannelse samt meritlæreruddannelsen. 

 

Praktiknøgle, 3.-4. årgang

Praktiknøgle - meritlærer, 1.  og 2. praktikperiode (kun for studerende som er startet i 2012 eller tidligere)

  

Links til øvrige sider med praktikinformation

 

Praktiknøgler

Praktikledelse

Regelgrundlag

Bedømmelsesformularer

Praktikafregning

Korrespondance