Professionsbachelorprojekt

Denne information er til studerende, undervisere og censorer på læreruddannelsen

Modulbeskrivelser

Professionsbachelorprojekt 1 - Undersøgelseskompetence
Professionsbachelorprojekt 2 - Udviklings- og formidlingskompetence