Læreruddannelsen i tal

På denne side har vi samlet en række informationer om Læreruddannelsen ved UCN, som gør det enkelt og overskueligt for dig at sammenligne vores indhold og kvalitet med andre uddannelsesinstitutioner.

 

Karaktergennemsnit studieåret 2011/2012

 

Læreruddannelsen i Aalborg

Studieåret 2011/12

Under udarbejdelse Karaktergennemsnit for prøver med ekstern censur
Eksamen karakterskala Gennemsnit Antal

Bachelorprojekt

7-trinskala 7,6 129

Klik her for at karaktergennemsnit for andre eksternt censurerede prøver

 

Karaktergennemsnit studieåret 2010/2011

 

Læreruddannelsen i Hjørring

Studieåret 2010/11

Under udarbejdelse Karaktergennemsnit for prøver med ekstern censur
Eksamen karakterskala Gennemsnit Antal

Bachelorprojekt

7-trinskala 6,22   69

 Klik her for at karaktergennemsnit for andre eksternt censurerede prøver

 

 

 

 Læreruddannelsen i Aalborg

Studieåret 2010/11
Under udarbejdelse Karaktergennemsnit for prøver med ekstern censur
Eksamen karakterskala Gennemsnit Antal

Bachelorprojekt

7-trinskala 7,30   134
 Klik her for at karaktergennemsnit for andre eksternt censurerede prøver

 

Karaktergennemsnit studieåret 2009/2010

Læreruddannelsen i Hjørring

Studieåret 2009/10

Karaktergennemsnit for prøver med ekstern censur
Eksamen karakterskala Gennemsnit Antal

Bachelorprojekt 

7-trinskala 6,16  111 
Klik her for at karaktergennemsnit for andre eksternt censurerede prøver

 

Læreruddannelsen i Aalborg

Studieåret 2009/10
Karaktergennemsnit for prøver med ekstern censur
Eksamen karakterskala Gennemsnit Antal

Bachelorprojekt 

7-trinskala 7,17   230
Klik her for at karaktergennemsnit for andre eksternt censurerede prøver

 Karaktergennemsnit studieåret 2007/2008 

 

Læreruddannelsen i Hjørring

Studieåret 2008/09

Karaktergennemsnit for prøver med ekstern censur
Eksamen karakterskala Gennemsnit Antal

Bachelorprojekt 

7-trinskala  6,49 98 
Klik her for at karaktergennemsnit for andre eksternt censurerede prøver

 

 

Læreruddannelsen i Aalborg

Studieåret 2008/09
Karaktergennemsnit for prøver med ekstern censur
Eksamen karakterskala Gennemsnit Antal

Bachelorprojekt 

7-trinskala  7,03 223 
Klik her for at karaktergennemsnit for andre eksternt censurerede prøver

Statistik

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du finde oplysninger om frafald på første studieår, overskridelse af normeret studietid og ledighed for studerende på University College Nordjylland.

Læs lov om gennemsigtighed og åbenhed (LBK nr. 880 af 19/09/2005)

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Læreruddannelsen i Aalborg

Information til censor

Optagelse
- Sådan søger du ind