Erhvervspædagogisk profil

Brænder du for at få elever til at vælge en erhvervsuddannelse? Og brænder du for at undervise unge og voksne?

 

Den erhvervspædagogiske profil udbydes i Aalborg, og er for dig, der har en særlig interesse i at få en læreruddannelse, der giver dig en særlig viden om samt kompetencer i:

  • at undervise praksisnært
  • at rådgive elever i den danske folkeskole, der ønsker at gå videre på en erhvervsuddannelse og f.eks. uddanne sig til håndværker
  • den pædagogik, der anvendes i erhvervsuddannelserne samt de muligheder, der ligger for folkeskolens elever i erhvervsuddannelserne
  • at undervise unge og voksne
  • undervisning af elevgruppen på de erhvervsfaglige uddannelser, produktionsskoler m.m.

Når du vælger den erhvervspædagogiske profil, får du en læreruddannelse med undervisningsfagene dansk eller matematik, der retter sig mod undervisning af 4.-10. klasse. Det er således en forudsætning for valget af den erhvervspædagogiske profil, at du enten har valgt eller vil vælge dansk/matematik, der retter sig mod undervisningen af elever i 4. – 10. klasse. Derudover skal du vælge yderligere to undervisningsfag.

Den erhvervspædagogiske profil er udviklet i et tæt samarbejde med de nordjyske erhvervsskoler. Dette tætte samarbejde kommer til udtryk i undervisningen i modulerne på profilen, idet denne løbende vil indeholde ekskursioner til samt besøg fra elever og/eller undervisere fra nogle af de nordjyske erhvervsskoler. Når du har profilen, vil du derfor løbende stifte bekendtskab med erhvervsskolerne, erhvervsskolernes medarbejdere og elever. Dette samarbejde er med til at give dig som studerende et godt indblik i erhvervsuddannelsernes opbygning, pædagogik (didaktik), elevgruppe m.m.

Profilens opbygning

Som studerende på den erhvervspædagogiske profil skal du deltage i to obligatoriske moduler Voksen- og ungdomspædagogik samt Erhvervspædagogik og praksisnær undervisning. Derudover skal du deltage i en række obligatoriske workshops, som er placeret mellem de to moduler og som blandt andet har til formål at sætte fokus på den obligatoriske praktik på en erhvervsskole eller lign.

Læreruddannelsens opbygning

Du finder en mere overordnet beskrivelse af læreruddannelsens opbygning på Uddannelsens indhold

Praktik

I løbet af uddannelsen skal du i én af dine tre praktikker i praktik på en erhvervsskole eller lign. Det drejer sig om praktikken på praktikniveau 3, dvs. den praktik, der finder sted på 4. årgang. I denne praktik har du som studerende på den erhvervspædagogiske profil mulighed for at komme i praktik på erhvervsskole, VUC, efterskole med erhvervs profil eller lign.

Bachelor

Uddannelsen (profilen) afsluttes med et professionsbachelorprojekt indenfor det erhvervspædagogiske område. Bachelorprojektet skrives i et undervisningsfag, men med en erhvervspædagogisk problemstilling

Job

Som færdiguddannet lærer med den erhvervspædagogiske profil, vil du have tilegnet dig særlige kompetencer som underviser og vejleder på 10. klasses centre, EUD10 (erhvervsuddannelse 10. klasse), frie skoler og efterskoler med erhvervsprofil, produktionsskoler og erhvervsskoler. Du vil også have særlige kompetencer i at flytte praksisnær pædagogik ind i folkeskolen.

Her kan du læse uddannelsen

Aalborg: Mylius Erichsens Vej 137


Vidste du, at du kan vælge mellem syv forskellige veje på læreruddannelsen?
Er en læreruddannelse med en erhvervsfaglig profil ikke lige sagen, så kan du se dine øvrige seks valgmuligheder her