Gå til hoved indhold

Lærer

Som lærer i folkeskolen klæder du børn og unge på til verden. På uddannelsen lærer du at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning.

Fag og opbygning

Her kan du læse om, hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til lærer.

Frivillige kurser

Du vil få mulighed for at tilvælge frivillige kurser som et supplement til din uddannelse. Kursusudbuddet opdateres løbende og udspringer ofte af de studerendes interesser, ønsker og behov.

Udlandsophold

På uddannelsen har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et kortere eller længere studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Praktik i udlandet på læreruddannelsen er placeret på 3. eller 4. studieår, mens studieophold i udlandet (hvor du læser på en læreruddannelse i udlandet) foregår primært på uddannelsens 5. semester.

Studieordning og officielle dokumenter

Find studieordning, karaktergennemsnit og anden formel information om uddannelsen.