Gå til hoved indhold

Lærer

NY LÆRERUDDANNELSE
Læreruddannelsen får et løft fra september 2023. En politisk aftale forbedrer opbygning, praktik og indhold.
Der bliver fire indgangsfag:
→ dansk i Aalborg og Hjørring
→ matematik i Aalborg og Hjørring
→ engelsk (international profil) i Aalborg
→ idræt (idrætsprofil) i Hjørring
Det præcise indhold vil være på plads 1/4 2023.
Vi opdaterer ucn.dk hurtigst muligt herefter.
Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål.

Fag og opbygning

Her kan du læse om fag og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til lærer.

Ny læreruddannelse i 2023

Læreruddannelsen får et løft fra september 2023.
En politisk aftale forbedrer både opbygning, praktik og indhold.

Der bliver fire indgangsfag:
dansk i Aalborg og Hjørring
matematik i Aalborg og Hjørring
engelsk (international profil) i Aalborg
idræt (idrætsprofil) i Hjørring

Læs mere fra april:
Det præcise indhold vil være på plads 1/4 2023. Vi opdaterer ucn.dk hurtigst muligt herefter.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål:
Studievejleder Trine Dahl Nielsen
E-mail: tdn@ucn.dk
Telefon: 72 69 07 46

Fire kerneområder

Som lærer skal du almindeligvis undervise i tre fag. Uanset hvilke fag du gerne vil undervise i, er uddannelsen til lærer altid opbygget af de samme fire kerneområder. Du får en række moduler indenfor hvert område, der fordeler sig sådan:

Frivillige kurser

Udover modulerne fra de fire kerneområder har du mulighed for at tilvælge frivillige kurser som et supplement til din uddannelse. Kursusudbuddet opdateres løbende og udspringer ofte af de studerendes interesser, ønsker og behov.

Frivillige kurser kan eksempelvis være:

  • Færdselslære, inkl. førstehjælp
  • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
  • Uddannelse og job
  • Det praktisk- musiske fagområde
  • Skrivning og retorik
  • Voksenpædagogisk kursus (kun i Hjørring)

Udlandsophold

På uddannelsen har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et kortere eller længere studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Praktik i udlandet på læreruddannelsen er placeret på 3. eller 4. studieår, mens studieophold i udlandet (hvor du læser på en læreruddannelse i udlandet) foregår primært på uddannelsens 5. semester. Da et studieophold i udlandet kræver en del forberedelse, skal du begynde planlægningen af opholdet i god tid. Det er ikke for tidligt at starte et år før!

Studieordning og officielle dokumenter

Find studieordning, karaktergennemsnit og anden formel information om uddannelsen.