Gå til hoved indhold

Gratis efteruddannelse: Kompetenceløft i Samfundsfag

Med støtte fra A.P. Møller Fonden tilbyder UCN en gratis efteruddannelse til lærere, der allerede underviser i samfundsfag - men som mangler de formelle kompetencer.

Underviser du sideløbende i samfundsfag? Bliv klædt på med de formelle kompetencer


Denne efteruddannelse tager sit udgangspunkt i kompetenceområderne for samfundsfag på læreruddannelsen og er tilrettelagt, så du ved afslutningen af forløbet er parat til at indstille dig til kompetencemålsprøven.

Du vil lære om:

  • Politik, demokrati og deltagelse
  • Sociale og kulturelle forhold samt globalisering
  • Samfundsøkonomi og økonomisk adfærd
  • Samfundsfaglige arbejdsmetoder og samfundsfagdidaktik

Dine og de øvrige deltageres egne praksiserfaringer vil sammen med fagteori danne grundlaget for udvikling og tilegnelse af undervisnings- og evalueringskompetencer i samfundsfag.

Du får også mulighed for at udvikle dit eget fagsyn på baggrund af fagdidaktisk refleksion og vil opnå en bredere forståelse for samfundsfagets betydning for elevers demokratiske og politiske dannelse.

Adgangskrav


Uddannelsen er målrettet til uddannede lærere, der har sideløbende undervisning i samfundsfag.

Du skal opfylde mindst ét af følgende to kriterier:

  • Du har mindst 2 års undervisningserfaring i samfundsfag
  • Du opfylder det gymnasiale optagelseskrav


Sådan foregår undervisningen


Delvist fysisk og online undervisning

Uddannelsen er et komprimeret blended forløb på 120 undervisningstimer, hvor halvdelen foregår fysisk på internater og halvdelen foregår online.

Holdundervisning med forskellige undervisningsformer

Undervisningen foregår som holdundervisning, der vil indeholde lærer- og kursistoplæg af faglig og fagdidaktisk teori med klassediskussioner, øvelsesarbejde i forlængelse heraf, værkstedsarbejde med udgangspunkt i udarbejdelse af egne læremidler samt gruppe- og projektarbejde i forbindelse med eksempelvis forberedelse af oplæg.

Ekskursioner

På internaterne vil der være ekskursioner til private virksomheder og offentlige institutioner.

Forberedelse

Mellem holdundervisningsgangene vil der – i forbindelse med og forlængelse af undervisningen - være obligatorisk læsning af såvel faglig som fagdidaktisk litteratur, ligesom der vil være mindre projektarbejder og øvelser til individuel besvarelse.

Har du spørgsmål?

Helle Rahbek Thomsen

Leder af UCN Studiekontor, Campus Mylius Erichsens Vej

E-mail:
hrt@ucn.dk
Telefon:
72690474

Jette Agerbo Maksten

Lektor