Gå til hoved indhold

Hvis du har et gymnasialt gennemsnit under 7,0 eller endnu ikke kender dit gennemsnit, skal du søge optagelse via kvote 2 og efterfølgende til en optagelsessamtale.

Formålet med optagelsessamtalen er en individuel afdækning af din studieegnethed i forhold til både faglighed og profession. Du bliver bedømt med en samlet score, som giver et billede af din evne til at håndtere og gennemføre studiet.

Optagelsessamtalerne afvikles i foråret - i løbet af april/maj måned.

Før samtalen

Selve samtalen

Bedømmelse

Efter samtalen

Andre spørgsmål