Gå til hoved indhold

Lærer

NY LÆRERUDDANNELSE
Læreruddannelsen får et løft fra september 2023. En politisk aftale forbedrer opbygning, praktik og indhold.
Der bliver fire indgangsfag:
→ dansk i Aalborg og Hjørring
→ matematik i Aalborg og Hjørring
→ engelsk (international profil) i Aalborg
→ idræt (idrætsprofil) i Hjørring
Det præcise indhold vil være på plads 1/4 2023.
Vi opdaterer ucn.dk hurtigst muligt herefter.
Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål.

Praktik

Praktikken er et centralt element på UCN og i uddannelse i virkeligheden.

Ny læreruddannelse i 2023

Læreruddannelsen får et løft fra september 2023.
En politisk aftale forbedrer både opbygning, praktik og indhold.

Der bliver fire indgangsfag:
dansk i Aalborg og Hjørring
matematik i Aalborg og Hjørring
engelsk (international profil) i Aalborg
idræt (idrætsprofil) i Hjørring

Læs mere fra april:
Det præcise indhold vil være på plads 1/4 2023. Vi opdaterer ucn.dk hurtigst muligt herefter.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål:
Studievejleder Trine Dahl Nielsen
E-mail: tdn@ucn.dk
Telefon: 72 69 07 46

I praktikken øver du dig i livet som lærer

I praktikken øver du dig i at planlægge, gennemføre, analysere og vurdere undervisning. Du skal også varetage andre typiske læreropgaver som skole-/hjemsamarbejde (samarbejde med elevernes forældre), klasselærerfunktion med videre.

Du får mulighed for at mærke i praksis, hvad undervisning af børn og unge handler om. De fleste praktikforløb foregår i en folkeskole, men du har også mulighed for at komme i praktik på en efterskole eller på en friskole.

Samarbejde med praktikskoler

Vi arbejder sammen med en lang række praktikskoler i Nordjylland. På skolerne er der særlige lærere (praktiklærere), som i samspil med læreruddannelsens undervisere har ansvaret for at vejlede og undervise dig i faget praktik. De sørger sammen for, at der skabes sammenhæng mellem den faglige, pædagogiske og praktiske del af din uddannelse.

Børneattest og straffeattest

Som en standardprocedure indhenter din praktikskole en børneattest, der viser, om du er straffet for seksuelle krænkelser af børn. Din praktikskole kan desuden bede om dit samtykke til at indhente en straffeattest på dig.

Er du praktikinstitution eller -lærer?

Vi har samlet alt information, som er relevant for praktikinstitutioner og praktiklærere. Du finder blandt andet information om praktikportalen.

FOR STUDERENDE, PRAKTIKINSTITUTIONER OG PRAKTIKLÆRERE

Praktiknøglen

I praktiknøglen finder du information om praktikkens indhold, længde, prøver og anden praktisk information omkring praktikken på læreruddannelsen på UCN.

Her finder du svar på de fleste spørgsmål.