Kontakt

Kom i kontakt med uddannelsen eller få vejledning til dit uddannelsesvalg

Campus Hobrovej

Hobrovej 85
9000 Aalborg
72 69 10 00
campus-hv@ucn.dk

Campus Lerpyttervej

Lerpyttervej 43
7700 Thisted
72 69 70 00
campus-lv@ucn.dk


Generel studievejleder

Marlene Hörfarter Hornbech
72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Faglig studievejleder

Charlene Sørensen
72 69 14 39
cso@ucn.dk

Praktikkoordinator

Jan Glæsner Kyhnau
72 69 1632
jnk@ucn.dk


Om generel studievejledning

I generel studievejledning er vi et team af fuldtidsvejledere, der tilbyder dig hjælp, vejledning, coaching og støtte:

  • hvis du er i tvivl om dit uddannelsesvalg
  • hvis du støder ind i personlige eller sociale udfordringer, som påvirker dit uddannelsesforløb 
  • hvis du er gået i stå i uddannelsen og har behov for at drøfte det med en uvildig person
  • hvis du har brug for hjælp og vejledning i forhold til at tilrettelægge dit studium
  • hvis eksamen er en særlig udfordring for dig, og du har brug for redskaber til at forberede dig til det 
  • hvis du har tanker om videreuddannelse og vil høre om dine muligheder
  • hvis du har brug for sparring i forhold til karriereovervejelser
  • hvis du er tvivl om, hvem du skal gå til i det hele taget – kan vi måske hjælpe eller finde ud af hvem, der kan hjælpe dig

Vi har naturligvis tavshedspligt, og alle samtaler i studievejledningen er fortrolige.

Om faglig studievejledning

Hvis du har brug for vejledning af mere faglig karakter, som er relateret til din uddannelse, skal du henvende dig til din faglige studievejleder.

Det kan eksempelvis være spørgsmål om fagligt indhold og kursusudbud, tolkning af studieordninger, studieplanlægning, meritvurdering og meget andet som relaterer sig specifikt til din uddannelse.