Generel studievejleder

Camilla Lehmann Mortensen
72 69 13 33
calm@ucn.dk

Faglig studievejleder

Charlene Sørensen
72 69 14 39
cso@ucn.dk

Praktikkoordinator

Jan Glæsner Kyhnau
72 69 1632
jnk@ucn.dk