Generel studievejleder

Marlene Hörfarter Hornbech
72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Faglig studievejleder

Diana Thougaard Nielsen
72 69 16 45
dtp@ucn.dk

Praktikkoordinator

Jan Glæsner Kyhnau
72 69 1632
jnk@ucn.dk