Faglig studievejleder

Hvis du har brug for vejledning af faglig karakter, kan du kontakte den faglige studievejleder.

Ulla Hauge Thostrup (Thisted)
72 69 17 82
uht@ucn.dk

Generel studievejleder

Den generelle studievejleder kan hjælpe med vejledning, coaching og støtte til dit valg af uddannelse.

Camilla Lehmann Mortensen
72 69 13 33
calm@ucn.dk