Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til markedsføringsøkonom.

Uddannelsen til markedsføringsøkonom tager 2 år og er fordelt på 4 semestre.

Uddannelsens indhold

1. semester

På 1. semester er der tre fagelementer, hvor du vil få undervisning inden for nogle kerneområder.

Forretningsforståelse

 • Markedsføring 2 Ects
 • Økonomi 3 Ects
 • Organisation og supply chain management 4 ects
 • Erhvervsret 1 Ects 

Markedsforståelse

 • Markedsføring 5 Ects
 • Økonomi 2 Ects
 • Organisation og supply chain management 2 ects
 • Erhvervsret 1 Ects 

Markedsanalyse

 • Markedsføring 6 Ects
 • Økonomi 1 Ects
 • Organisation og supply chain management 2 ects
 • Erhvervsret 1 Ects 
2. semester

På 2. semester er der to fagelementer, hvor du vil få undervisning inden for nogle kerneområder.

Markedsføringsplanen - strategi og taktik

 • Markedsføring 6 Ects
 • Økonomi 6 Ects
 • Organisation og supply chain management 2 ects
 • Erhvervsret 2 Ects 
 • Salg 1 Ects
 • Markedskommunikation 3 Ects

Markedsføringsplanen - implementering

 • Markedsføring 2 Ects
 • Økonomi 3 Ects
 • Salg 3 Ects
 • Markedskommunikation 2 Ects
3. semester

På 3. semester er der et fagelement, hvor du vil få undervisning inden for nogle kerneområder. Derudover skal du vælge to forskellige valgfag. Der kan være forskellige valgfag fra år til år, og de kan ses i studieordningen.

Internationalisering 

 • Markedsføring 4 Ects
 • Økonomi 5 Ects
 • Markedskommunikation 1 Ects

Valgfag 10 ects

Valgfag 10 ects

4. semester

På dit sidste semester skal du i praktik og derefter skrive dit afsluttende eksamensprojekt. 

Praktik 15 Ects

Afsluttende eksamensprojekt 15 Ects 

Du vil arbejde tværfagligt

Flere af fagene strækker sig over flere semestre. Det betyder, at du løbende bygger viden oven på din eksisterende viden. Samtidig relaterer fagene sig til hinanden, og du vil derfor opleve, at noget du har lært i ét fag også kan bruges i andre fag. Du kommer også til at skrive tværfaglige projekter, hvor du trækker på viden fra flere af dine fag. 


Praktik

På uddannelsen til markedsføringsøkonom skal du på 4. semester i praktik i ca. 3 måneder. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen.

I praktik som markedsføringsøkonomer

Mai og Sally var i praktik hos en webshop, hvor de fik ansvar for mange forskellige opgaver.

Læs deres historie


Find selv praktikpladsen

Du har selv ansvaret for at finde en praktikplads, men der er høj efterspørgsel på praktikanter fra uddannelsen, så normalt opleves der ingen udfordringer ved dette. Skulle du have udfordringer, vil underviserne hjælpe dig på vej. Du kan tage din praktik i danske eller internationale virksomheder. 

Forskellige arbejdsopgaver i praktikken

Du vil have mulighed for at arbejde med mange forskellige arbejdsopgaver. Nogle eksempler kunne være:

Eksempler på arbejdsopgaver
 • Gennemføre markedsanalyser – field eller desk research
 • Lave markedsscreeninger af nye markeder
 • Opbygge kundekartoteker/databaser
 • Følge medarbejdere i daglige arbejdsopgaver f.eks. sælger, indkøber
 • Foretage leverandørudvælgelse
 • Udarbejde konkurrentanalyser
 • Udarbejde kommunikationsmateriale
 • Udarbejde medieplaner/marketingplaner
 • Udarbejde virksomhedspræsentationer
 • Forberede/deltage i messer/udstillinger
 • Udarbejde kommunikationsplan
 • Projektorganisering af kvalitetsstyring
 • ​Udarbejdelse af dataanalyser
 • Håndtering af sociale medier
 • Udarbejde marketingsanalyse af markedet
 • Salg og administration af kunder

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor markedsføringsøkonomer arbejder.

Du arbejder med rigtige virksomhedscases

Du kommer til at arbejde med virkelige cases. Det betyder, at du arbejder med problemstillinger, som virksomheder gerne vil have løst. Nogle gange kommer virksomheder og fortæller om deres udfordringer og fortæller om, hvordan deres virksomhed fungerer. I andre tilfælde tager du og dit hold på virksomhedsbesøg.

Eksamensprojektet er en case fra virkeligheden 

På 4. semester skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt. Det vil du typisk gøre i samarbejde med en virksomhed, hvor du kan arbejde med en praksisnær problemstilling.


Studieformer

På markedsføringsøkonom-uddannelsen foregår undervisningen på forskellige måder. Du vil både opleve holdundervisning, gruppearbejde, selvstudie og projektarbejde. Samarbejde er prioriteret højt, og du vil også komme til at arbejde sammen med det internationale hold på markedsføringsøkonom-uddannelsen.

Dit skema vil variere

En typisk uge på 1. semester kan se sådan ud: 

Ugeskema

Mandag
08.30 - 11.45: Gruppearbejde/anden studieaktivitet
12.15 - 15.30: International markedsføring
15.40 - 17.10: Global økonomi

Tirsdag
08.30 - 11.45: Erhvervsjura
12.15 - 15.30: Mikroøkonomi

Onsdag
08.30 - 11.45: Virksomhedsanalyse
12.15 - 15.30: Gruppearbejde/anden studieaktivitet

Torsdag
08.30 - 11.45: Dataanalyse
12.15 - 15.30: Kommunikation

Fredag
08.30 - 11.45: Organisation
12.15 - 15.30: Studiedag

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Oplev campus

Hos UCN kan du læse til uddannelsen til markedsføringsøkonom på 2 forskellige adresser.

Studiekalender 2019-2024

Hold dig opdateret med studiekalenderen for 2019 - 2024 (PDF) for alle business uddannelserne.


Udlandsophold

På uddannelsen til markedsføringsøkonom har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Tag til udlandet med uddannelsen til markedsføringsøkonom

Du kan tage et udlandsophold under din praktik på dit 4. semester, eller du kan tage et studieophold på en udenlandsk uddannelsesinstitution, hvilket ofte vil være på 3. semester.

Tag med på studietur

På uddannelsen kan du benytte dig af tilbuddet om at komme på studietur i ca. 14 dage. De tidligere år er turen gået til Singapore, Vancouver eller Arizona. Du kan forvente en egenbetaling på ca. kr. 10.000-15.000 kr.

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Charlene Sørensen
Faglig studievejleder
Aalborg
Tlf. 72 69 14 39
cso@ucn.dk
Ulla Hauge Thostrup
Faglig studievejleder
Thisted
Tlf. 72 69 17 82
uht@ucn.dk