Uddannelsens indhold

Uddannelsen til markedsføringsøkonom varer 2 år, hvoraf 3 måneder foregår i praktik. Uddannelsen er et fuldtidsstudium med en varieret undervisningsform.

På markedsføringsøkonomuddannelsen foregår undervisningen normalt i tidsrummet 8.30 -15.00. Undervisningen er delt op i moduler, der kan strække sig over halve eller hele dage.

Et modul kan eksempelvis være konkurrentanalyse i faget international markedsføring, og det kan være en forelæsning, en gruppeopgave, feltanalyse etc.

Enkelte moduler vil være tværfaglige, hvor studerende fra international markedsføring og erhvervsret samarbejder om et specifikt emne som fx internationale distributionsmuligheder for eksportvirksomheder. 

Ind imellem undervisningsdagene vil der være studiedage, hvor du kan læse eller lave opgaver i studiegrupper.

Som studerende ved UCN vil du kunne få hjælp til opgaveløsningen af underviserne.

En typisk uge på første semester kan se sådan ud:

Ugeskema

Mandag

08.30 - 11.45: Gruppearbejde/anden studieaktivitet
12.15 - 15.30: International markedsføring
15.40 - 17.10: Global økonomi

Tirsdag

08.30 - 11.45: Erhvervsret
12.15 - 15.30: Mikroøkonomi

Onsdag

08.30 - 11.45: Virksomhedsanalyse
12.15 - 15.30: Gruppearbejde/anden studieaktivitet

Torsdag

08.30 - 11.45: Statistik
12.15 - 15.30: Kommunikation

Fredag

08.30 - 11.45: Organisation
12.15 - 15.30: Studiedag

Tidsrum for skemalagte aktiviteter

Du skal forvente skemalagte aktiviteter i tidsrummet 8.30-17.10. Skemalagte aktiviteter kan f.eks. være undervisning, workshops, andre studieaktiviteter etc. (dette gælder kun studerende, som tager uddannelsen i Aalborg).

Tværfaglige arrangementer skaber helhed i uddannelsen

På UCN er der en tæt kontakt mellem studerende og undervisere. Derfor foregår det meste af undervisningen i mindre hold eller grupper, og der gives individuel vejledning.

Vi arbejder med forskellige indlæringsformer, f.eks. klasseundervisning, cases, projektarbejde, fieldwork og individuelle opgaver. Der vil løbende være tværfaglige arrangementer for at styrke helheden i og mellem fagene.

De tværfaglige arrangementer kan være studierejser, virksomhedsspil, temadage og it-kurser.

Det kan også være et besøg af en professor fra Californien, som holder foredrag om kulturforskelle, en eksportstipendiat fra Slovakiet, der fortæller om det østeuropæiske marked, eller en økonomisk vismand, der deler ud af sin viden om Danmarks fremtidige udvikling.

Uddannelsen til markedsføringsøkonom giver dig en afvekslende og spændende dagligdag.

Studietur - der er også plads til det sociale

Hvert år arrangeres en studietur til et udenlandsk marked, hvor forskellige virksomheder og universiteter besøges.

Formålet er at opnå et førstehåndsindtryk af markedsmulighederne samt at have et socialt fællesskab ud over undervisningen.

Tag uddannelsen på engelsk

Du kan også tage uddannelsen til markedsføringsøkonom på engelsk på et internationalt hold. Find mere information om den engelsksprogede Marketing Management.

Studievejledning

Charlene Sørensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 39
cso@ucn.dk
Jan Glæsner Kyhnau
Praktikkoordinator

Tlf.: 72 69 16 32
jnk@ucn.dk