Praktik

På markedsføringsøkonomuddannelsens 4. semester skal du i et 3 måneders praktikforløb, som ruster dig til erhvervslivet.

Formålet med praktikopholdet

Formålet med praktikken for den toårige uddannelse er at give dig mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetencen gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til uddannelsens formål.

Eksempler på arbejdsopgaver

Du vil have mulighed for at arbejde med mange forskellige arbejdsopgaver. Eksempler kunne være:

 • Gennemføre markedsanalyser – field eller desk research
 • Lave markedsscreeninger af nye markeder
 • Udarbejde lageranalyser
 • Opbygge kundekartoteker/databaser
 • Følge medarbejdere i daglige arbejdsopgaver f.eks. sælger, indkøber
 • Foretage leverandørudvælgelse
 • Udarbejde konkurrentanalyser
 • Udarbejde kommunikationsmateriale
 • Registrering af miljødata
 • Udarbejde medieplaner/marketingplaner
 • Udarbejde virksomhedspræsentationer
 • Forberede/deltage i messer/udstillinger
 • Udarbejde kommunikationsplan
 • Projektorganisering af kvalitetsstyring


Praktikophold og skriftlige opgaver

I forbindelse med praktikopholdet skal du reflektere og perspektivere over de indtryk og erfaringer, du har fået under praktikopholdet.

Praktikophold på kryds og tværs i verden

Praktikophold kan både ske i Danmark, men også i udlandet. Det kan enten være i en dansk virksomheds udenlandske afdeling eller i en udenlandsk virksomhed.

Fx har vi haft studerende i Vietnam for at lave en markedsanalyse for en større dansk virksomhed, der havde etableret sig i landet.

Læs mere om dine internationale muligheder på uddannelsen markedsføringsøkonom. 
 

Studievejledning

Charlene Sørensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 39
cso@ucn.dk
Jan Glæsner Kyhnau
Praktikkoordinator

Tlf.: 72 69 16 32
jnk@ucn.dk