Studerende fortæller

Mathilde Louise Kongerslev: "Markedsføringsøkonomuddannelsen har klasseundervisning, og det synes jeg er en kæmpe fordel set i forhold til mange universitetsuddannelser. Man får et tættere bånd til sine medstuderende samt muligheden for at være en aktiv del af undervisningen og stille spørgsmål."

Hvorfor har du valgt at læse til markedsføringsøkonom?

Jeg har valgt at læse til markedsføringsøkonom, da jeg synes der er mange spændende fag og fordi der er et bredt spekter af fremtidige arbejdsmuligheder.

Hvad drømmer du om at arbejde med, når du er færdig med studiet?

Jeg drømmer om at sidde i en marketingafdeling hvor segmenter matches med en bestemt markedsføringsindsats for at bruge markedsføringsbudgettet så effektivt som muligt. Jeg synes også det ville være spændende at arbejde med selve segmenteringen og opdele forbrugerne i forskellige kategorier

Nævn tre spændende ting ved din uddannelse

  • Den tværfaglige måde at arbejde med cases på gør, at der er sammenhæng mellem fagene, og det giver en bred forståelse for fagenes redskaber.
  • Vi bliver testet løbende. I stedet for at hvert semester afsluttes med en lang række eksaminer, så ligger eksaminerne på UCN fordelt ud på året. Det betyder, at det at gå til eksamen bliver ”en del af hverdagen”, og samtidig undgår man til dels den stress, der kan være forbundet med tætliggende eksaminer.
  • ”Uddannelse i virkeligheden” – det at arbejde med rigtige virksomheder giver mig en følelse af at blive taget alvorligt i erhvervslivet, selvom jeg ”bare” er studerende.

Nævn tre ting, der har udfordret dig

  • Gruppearbejde. Jeg har aldrig været den store tilhænger af gruppearbejde, så det har helt klart været min største udfordring. Dog vil jeg sige, at jeg er blevet positivt overrasket. På en videregående uddannelsesinstitution som UCN føler de studerende et langt større ansvar for egen læring, sammenlignet med fx en ungdomsuddannelse. Vi har alle planer om at gøre vores bedste, og i en gruppe kan vi udnytte hinandens styrker.
  • Eksaminer. Jeg havde ikke gået på UCN særligt længe, før første eksamen faldt. Jeg syntes det var vildt nervepirrende at skulle ”testes” så ofte, men jeg har efterhånden fundet ud af, at det er meget lærerigt. Det bliver nok med stor sandsynlighed også en del af det fremtidige erhvervsliv at skulle præstere og præsentere.
  • At se indad. På UCN bliver der lagt stor vægt på, at vi lærer at fortolke os selv og hinanden, for på den måde at forstå hvorfor vi handler, tænker og arbejder forskelligt. Det kan være skræmmende at blive analyseret, men det er vildt lærerigt både at blive bevidst om sit eget og andres handlingsmønster. Det ruster os til at kunne samarbejde på et professionelt plan.

Hvad har du fået ud af uddannelsen på det personlige plan?

Jeg er blevet meget bevidst om mig selv og forstår hvorfor jeg gør, som jeg gør. Jeg har lært at kende til mine egne styrker og svagheder, hvilket har resulteret i en større tillid til mig selv.

Hvordan er studiemiljøet?

Der er et rigtig godt studiemiljø på UCN. Udover de arrangementer, hvor alle kan deltage, er det min opfattelse, at mange studerende også ses meget i fritiden. I min klasse har vi hvert fald haft mange sociale tiltag uden for studietiden.

Hvis du skulle anbefale din uddannelse til andre, hvad ville du så sige?

Markedsføringsøkonomuddannelsen har klasseundervisning, og det synes jeg er en kæmpe fordel set i forhold til mange universitetsuddannelser. Man får et tættere bånd til sine medstuderende samt muligheden for at være en aktiv del af undervisningen og stille spørgsmål.
Derudover synes jeg, at det med løbende eksaminer er et stort plus, fordi vi arbejder intenst med et tværfagligt emne og bliver så eksamineret heri, inden vi fortsætter til næste emne.

Hvad siger andre, når du fortæller, at du studerer til markedsføringsøkonom?

”Hvad kan du så blive?”, og svaret herpå er ikke entydigt. For der er mange muligheder.

Hvilken ting er et ”must have” på din uddannelse?

Som studerende på UCN er det nødvendigt at være dedikeret og ansvarsfuld. Det er vigtigt at man er villig til at prioritere sit studie højt, da der er meget selvstudie og forberedelser i forbindelse med fremlæggelser, gruppearbejde og eksaminer.

Fortæl en sjov eller tankevækkende oplevelse, du har haft i løbet af din uddannelse

I vores introuge, hvor vi alle var lidt varsomme og tilbageholdende, planlagde vores tutorer en leg, hvor et tilfældigt par blev valgt - dreng og pige, selvfølgelig. De skulle så holde en appelsin imellem deres kroppe og få den flyttet fra benene op til hovederne. Det var vildt grænseoverskridende for de to, og meget underholdende for os andre. Så var grænserne ligesom rykket.