Studieordning og officielle dokumenter

Her kan du læse uddannelsens studieordning og officielle dokumenter

Nedenfor finder du studieordningen for uddannelsen til markedsføringsøkonom samt oversigt over karaktergennemsnit for  de seneste tre år. Derudover kan du se studieaktivitetsmodellen som viser, hvilke typer af aktiviteter der foregår på uddannelsen og hvordan de er fordelt på studietiden.


Studieordning

Her finder du den aktuelle studieordning, som gælder for nye ansøgere. Du finder også tidligere studieordninger, hvis du er nuværende eller tidligere studerende.

Aktuel studieordning

Tidligere studieordning(er)

Eksamensreglement

Her finder du det nyeste eksamensreglement.


Karakteropgørelser

Her kan du hente karakteropgørelser for uddannelsen og øvrige uddannelser indenfor området.

Forårssemesteret 2016

Andet semester

Fag
1. eksterne eksamen

Eksamensform
Delprøve, skriftlig samt mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,87

Antal studerende
102

Fjerde semester

Fag
Hovedopgave

Eksamensform
Mundtlig individuel eksamen eller mundtlig  gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,61

Antal studerende
115
Forårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
Case-eksamen

Eksamenform
Individuel skriftlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,4

Antal studerende
121

Fjerde semester

Fag
Eksamensprojekt

Eksamensform
Individuel skriftlig og mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,2

Antal studerende
76

Studieaktivitetsmodel

Studieaktivitetsmodellen viser, hvilke aktiviteter der foregår på uddannelsen. Du kan f.eks. se, hvor mange timer du skal regne med at bruge på forelæsninger, studiebesøg, selvstændig opgaveløsning mv. på de enkelte semestre. Se fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på uddannelsen til markedsføringsøkonom.

Studievejledning

Charlene Sørensen
Faglig studievejleder
Aalborg
Tlf. 72 69 14 39
cso@ucn.dk
Ulla Hauge Thostrup
Faglig studievejleder
Thisted
Tlf. 72 69 17 82
uht@ucn.dk