Uddannelsen i tal

På denne side kan du se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen markedsføringsøkonom.

Vær opmærksom på, at der ikke er eksterne eksamener på efterårssemesteret på markedsføringsuddannelsen.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

Andet semester

Fag
1. eksterne eksamen

Eksamensform
Delprøve, skriftlig samt mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,87

Antal studerende
102

Fjerde semester

Fag
Hovedopgave

Eksamensform
Mundtlig individuel eksamen eller mundtlig  gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,61

Antal studerende
115
Forårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
Case-eksamen

Eksamenform
Individuel skriftlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,4

Antal studerende
121

Fjerde semester

Fag
Eksamensprojekt

Eksamensform
Individuel skriftlig og mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,2

Antal studerende
76

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Studievejledning

Charlene Sørensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 39
cso@ucn.dk
Jan Glæsner Kyhnau
Praktikkoordinator

Tlf.: 72 69 16 32
jnk@ucn.dk