Uddannelsesmoduler 

De aktuelle uddannelsesmoduler på markedsføringsøkonomuddannelsen indeholder flere tværfaglige temaer og rummer både obligatoriske moduler og valgfrie uddannelseselementer. 

Semesteroversigt

1. semester

Tema 1 – Forretningsforståelse (10 ECTS)

 • International markedsføring
 • Økonomi
 • Organisation / SCM
 • Erhvervsret

Tema 2 – Markedsforståelse og Markedsanalyse (20 ETCS)​

 • International markedsføring
 • Økonomi
 • Organisation / SCM
 • Erhvervsret
 • Dataanalyse

Fordeling af ECTS 

 • International markedsføring: 7 ECTS
 • Økonomi: 6 ECTS
 • Organisation / SCM: 8 ECTS
 • Erhvervsret: 3 ECTS
 • Dataanalyse: 6 ECTS

I alt: 30 ECTS

2. semester

Tema 3 – Markedsføringsplanen – Strategi, taktik og implementering (30 ECTS)​

 • International markedsføring
 • Økonomi
 • Organisation / SCM
 • Salg
 • Markedskommunikation
 • Erhvervsret

Fordeling af ECTS

 • International markedsføring: 8 ECTS
 • Økonomi: 9 ECTS
 • Organisation / SCM: 2 ECTS
 • Salg: 4 ECTS
 • Markedskommunikation: 5 ECTS
 • Erhvervsret: 2 ECTS

I alt: 30 ECTS

3. semester

Tema 4 – Internationalisering (10 ECTS)​

 • International markedsføring
 • Økonomi
 • Markedskommunikation

Valgfag (20 ECTS)

Fordeling af ECTS

 • International markedsføring: 4 ECTS
 • Økonomi: 5 ECTS
 • Markedskommunikation: 1 ECTS
 • Valgfag: 20 ECTS

I alt: 30 ECTS

Udenlandsophold

På 3. semester kan du forvente en udenlands studietur med egenbetaling på ca. kr. 10.000-15.000.

4. semester
 • Praktik 
 • Afsluttende eksamensprojekt 

Fordeling af ECTS

 • Praktik: 15 ECTS
 • Afsluttende eksamensprojekt: 15 ECTS

I alt: 30 ECTS

Valgfag

På 3. semester kan du vælge mellem forskellige valgfag. Det betyder, at du kan fordybe dig i områder, der har din interesse. Du har dermed selv mulighed for at præge din markedsføringsøkonomuddannelse. 

Udbuddet af valgfag ændres over tid, og vi forsøger at følge efterspørgslen fra erhvervslivet.

Følgende er eksempler på valgfag:

 • Entrepreneurship
 • Modern Marketing
 • Projekt management
 • Grafisk design
 • Global markets
 • Procurement
 • Personal business communication
 • Driftsøkonomi
 • Statistik
 • Rejsevalgfag

Læs mere om valgfagene på uddannelsen til markedsføringsøkonom i valgfagskataloget.

Læs mere

Du kan læse mere i studieordningen for markedsføringsøkonomuddannelsen.

Studievejledning

Charlene Sørensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 39
cso@ucn.dk
Jan Glæsner Kyhnau
Praktikkoordinator

Tlf.: 72 69 16 32
jnk@ucn.dk