Uddannelsesmoduler 

De aktuelle uddannelsesmoduler på markedsføringsøkonomuddannelsen indeholder flere tværfaglige temaer og rummer både obligatoriske moduler og valgfrie uddannelseselementer. 

Semesteroversigt

1. semester - virksomhedens strategiske situation

Tema 1 – Forretningsforståelse

 • International markedsføring
 • Økonomi
 • Organisation og supply chain management

Tema 2 – Metode

 • International markedsføring
 • Økonomi
 • Organisation og supply chain management

Tema 3 – Markedsforståelse

 • International markedsføring
 • Økonomi
 • Salg og markedskommunikation
 • Erhvervsret
 • Organisation og supply chain management

Fordeling af ECTS 

 • International markedsføring: 12 ECTS
 • Økonomi: 5 ECTS
 • Salg og markedskommunikation: 5 ETCS
 • Organisation og supply chain management: 6 ECTS
 • Erhvervsret: 2 ECTS

I alt: 30 ECTS

2. semester - strategiformulering

Tema 4 – Taktisk operationel markedsføring B2C

 • International markedsføring
 • Økonomi
 • Salg og markedskommunikation
 • Erhvervsret
 • Organisation og supply chain management

Tema 5 – Taktisk operationel markedsføring B2B

 • International markedsføring
 • Økonomi
 • Organisation og supply chain management

Fordeling af ECTS:

 • International markedsføring: 8 ECTS
 • Økonomi: 10 ECTS
 • Salg og markedskommunikation: 5 ECTS
 • Organisation og supply chain management: 4 ECTS
 • Erhvervsret: 3 ECTS

I alt: 30 ECTS

3. semester - strategiimplementering

Tema 6 – Internationalisering

 • International markedsføring
 • Økonomi

Valgfag

Fordeling af ECTS:

 • International markedsføring: 5 ECTS
 • Økonomi: 5 ECTS
 • Valgfag: 20 ECTS

I alt: 30 ECTS

4. semester - praktik og eksamensprojekt
 • Praktik 
 • Afsluttende eksamensprojekt 

Fordeling af ECTS:

 • Praktik: 15 ECTS
 • Afsluttende eksamensprojekt: 15 ECTS

I alt: 30 ECTS

Valgfag

På 3. semester kan du vælge mellem forskellige valgfag. Det betyder, at du kan fordybe dig i områder, der har din interesse. Du har dermed selv mulighed for at præge din markedsføringsøkonomuddannelse.

Der tilbydes følgende valgfag:

 • Driftsøkonomi
 • Entrepreneurship
 • Purchasing and logistics
 • Digital Marketing
 • Product development
 • Project management
 • Jura
 • Graphic design   

Læs mere

Du kan læse mere i studieordningen for markedsføringsøkonomuddannelsen.

Faglig studievejleder

Charlene Sørensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 39
cso@ucn.dk

Træffes onsdag kl. 9 - 14 i ulige uger

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind