Uddannelsesmoduler 

De aktuelle uddannelsesmoduler på markedsføringsøkonomuddannelsen indeholder flere tværfaglige temaer og rummer både obligatoriske moduler og valgfrie uddannelseselementer. 

Semesteroversigt

1. semester - virksomhedens strategiske situation

Tema 1 – Forretningsforståelse

 • International markedsføring
 • Økonomi
 • Organisation og supply chain management

Tema 2 – Metode

 • International markedsføring
 • Økonomi
 • Organisation og supply chain management

Tema 3 – Markedsforståelse

 • International markedsføring
 • Økonomi
 • Salg og markedskommunikation
 • Erhvervsret
 • Organisation og supply chain management

Fordeling af ECTS 

 • International markedsføring: 13 ECTS
 • Økonomi: 5 ECTS
 • Salg og markedskommunikation: 2 ETCS
 • Organisation og supply chain management: 8 ECTS
 • Erhvervsret: 2 ECTS

I alt: 30 ECTS

2. semester - strategiformulering

Tema 4 – Taktisk operationel markedsføring B2C

 • International markedsføring
 • Økonomi
 • Salg og markedskommunikation
 • Erhvervsret
 • Organisation og supply chain management

Tema 5 – Taktisk operationel markedsføring B2B

 • International markedsføring
 • Økonomi
 • Organisation og supply chain management

Fordeling af ECTS:

 • International markedsføring: 7 ECTS
 • Økonomi: 10 ECTS
 • Salg og markedskommunikation: 8 ECTS
 • Organisation og supply chain management: 2 ECTS
 • Erhvervsret: 3 ECTS

I alt: 30 ECTS

3. semester - strategiimplementering

Tema 6 – Internationalisering

 • International markedsføring
 • Økonomi

Valgfag

Fordeling af ECTS:

 • International markedsføring: 5 ECTS
 • Økonomi: 5 ECTS
 • Valgfag: 20 ECTS

I alt: 30 ECTS

4. semester - praktik og eksamensprojekt
 • Praktik 
 • Afsluttende eksamensprojekt 

Fordeling af ECTS:

 • Praktik: 15 ECTS
 • Afsluttende eksamensprojekt: 15 ECTS

I alt: 30 ECTS

Valgfag

På 3. semester kan du vælge mellem forskellige valgfag. Det betyder, at du kan fordybe dig i områder, der har din interesse. Du har dermed selv mulighed for at præge din markedsføringsøkonomuddannelse. 

Udbuddet af valgfag ændres over tid, og vi forsøger at følge efterspørgslen fra erhvervslivet.

Følgende er eksempler på valgfag:

 • Entrepreneurship
 • Modern Marketing
 • Projekt management
 • Grafisk design
 • Global markets
 • Procurement
 • Personal business communication
 • Driftsøkonomi
 • Statistik
 • Rejsevalgfag

Læs mere om valgfagene på uddannelsen til markedsføringsøkonom i valgfagskataloget.

Læs mere

Du kan læse mere i studieordningen for markedsføringsøkonomuddannelsen.

Studievejledning

Jan Glæsner Kyhnau
Praktikkoordinator

Tlf.: 72 69 16 32
jnk@ucn.dk
Diana Thougaard Nielsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 16 45
dtp@ucn.dk

Træffes efter aftale.