Læs til meritlærer på nettet

Du kan vælge at tage en meritlæreruddannelse på nettet, som giver dig mulighed for selv at tilrettelægge dit studium, så det passer ind i din hverdag. 

Du skal ikke rejse for at deltage i undervisning, men kan i stedet studere derhjemme eller hvor det passer dig. I de fleste fag vil du få tilbudt at deltage i seminarer eller lignende, men det er helt frivilligt, om du vil gøre brug af dette tilbud.

Både din undervisning og vejledning vil primært foregå online eller via mail. Kommunikationen foregår via et konferencesystem, hvor UCN er ansvarlige for drift og funktion. Vi påtager os dog ikke serviceringen af dit private it-udstyr og programmer. Det er en forudsætning, at du har en bredbåndsforbindelse samt de programmer, der skal bruges i undervisningen. Hvilke programmer, der er behov for, vil variere fra fag til fag.

Meritlæreruddannelsen som fjernundervisning er bygget op af de samme elementer som en almindelig meritlæreruddannelse:

Du kan desuden vælge mellem følgende undervisningsfag:

Studievejledning

Kirsten Larsen
Studievejleder

Tlf.: 72 69 04 55
kal@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00