Adgangskrav og optagelse

Læs om kravene for optagelse på meritlæreruddannelsen i Hjørring

Ansøgningsfrist

26. august for studiestart i august i Hjørring.
28. januar for studiestart i februar i Hjørring.

Ledige pladser

Efter ansøgningsfristens udløb, kan du kontakte en studievejleder for at høre om ledige pladser. 

Optagelse

Du skal bruge ansøgningsskemaet og vedlægge skriftlig begrundelse samt dokumentation for optagelseskravene.

Senest med udgangen af juni vil du få svar på, om du er optaget på det ønskede uddannelsesforløb. Du vil modtage oplysninger om din uddannelsesplan, fag og holdnummer. Du vil også modtage et skema, så du kan se, hvilke tidspunkter du skal følge undervisningen.


Adgangskrav

Du kan optages på Meritlæreruddannelsen, hvis du har:

 • en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  eller
 • har gennemført en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau  og har mindst 2 års erhvervserfaring. Søger du optagelse med denne baggrund skal du samtidigt være mindst 25 år

Hvis du ikke lever op til ovenstående, kan du muligvis få en dispensation. Den får du ud fra en konkret og individuel vurdering, hvor vi kigger på en samlet vurdering af dine kvalifikationer og kompetencer.

Ved optagelse på uddannelsen har du fået merit for 90 ECTS i forhold til den 4-årige læreruddannelse.

Du kan søge om yderligere merit for fag på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer fra andre uddannelser. Du skal oplyse på ansøgningsskemaet til uddannelsen, hvad du søger merit for og medsende dokumentation i kopi af de/den uddannelse/erhvervserfaring som skal indgå i vurderingen.

Hver enkelt ansøger vurderes individuelt med hensyn til merit for fag i uddannelsen.

Hvis du ikke kan få fuld merit for et fag, kan vurderingen evt. give fritagelse for et eller flere moduler i et fag. Du skal være opmærksom på, at de moduler du bliver fritaget for indgår i den afsluttende prøve i faget.


Adgangskrav til undervisningsfagene

Der er adgangskrav til undervisningsfagene, og du skal opfylde adgangskravet, inden du kan begynde at læse faget.

For at få adgang til et undervisningsfag skal du have bestået faget på et specifikt niveau, der fremgår af nedenstående oversigt. 

Oversigt over adgangskrav til undervisningsfag

Du har bestået et fag, hvis du har opnået karakter på mindst 02 ved prøve i faget. Hvis du både har fået en mundtligt og skriftlig prøvekarakter i faget, skal gennemsnittet være mindst 02. Gennemsnittet kan ikke opfyldes ved afrunding. Hvis du ikke har været til prøve i faget, fordi det ikke er blevet udtrukket som eksamensfag det pågældende år, erstatter årskarakteren prøvekarakteren. 

For alle fag gælder desuden, at man har mulighed for at blive kompetencevurderet (IKV), hvis man ikke opfylder det formelle krav, men har andre kompetencer, der kan sidestilles med kravet.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har adgang til de fag, du ønsker dig, så er du velkommen til at kontakte en studievejleder. 

Hvis der af oversigten fremgår flere adgangsgivende fag, behøver du kun at have læst og bestået det ene af fagene. 

Billedkunst

 • Kulturforståelse B,
 • Mediefag B,
 • Billedkunst C eller
 • Design C

Biologi

 • Teknikfag A - proces, levnedsmiddel og sundhed,
 • Biologi B,
 • Fysik B,
 • Kemi B eller
 • Naturgeografi B

Dansk 1.-6. klassetrin

 • Dansk A

Dansk 4.-10. klassetrin

 • Dansk A

Engelsk 1.-6. klassetrin

 • Engelsk B

Engelsk 4.-10. klassetrin

 • Engelsk B

Fransk

 • Fransk begynder- eller fortsættersprog B

Fysik/kemi

 • Teknikfag A,
 • Bioteknologi A,
 • Biologi B,
 • Fysik B,
 • Kemi B eller
 • Naturgeografi B

Geografi

 • Biologi B,
 • Fysik B,
 • International økonomi B,
 • Kemi B eller
 • Naturgeografi B

Historie

 • Historie B,
 • Idehistorie B,
 • Samfundsfag B eller
 • Samtidshistorie B

Håndværk og design

 • Teknikfag A - design og produktion,
 • Teknikfag A - byggeri og energi,
 • Mediefag B,
 • Kulturforståelse B,
 • Billedkunst C eller 
 • Design C

Idræt 1.-6. klassetrin

 • Idræt B eller
 • Dans B

Idræt 4.-10. klassetrin

 • Idræt B eller
 • Dans B

Kristendomskundskab/religion

 • Filosofi B,
 • Historie B,
 • Idehistorie B,
 • Kulturforståelse B,
 • Psykologi B,
 • Religion B,
 • Samfundsfag B eller
 • Samtidshistorie B

Madkundskab

 • Bioteknologi A,
 • Teknikfag A - proces, levnedsmiddel og sundhed,
 • Biologi C eller
 • Kemi C

Matematik 1.-6. klassetrin

 • Matematik B

Matematik 4.-10. klassetrin

 • Matematik B

Musik

 • Musik B

Natur/teknologi

 • Teknikfag A,
 • Bioteknologi A,
 • Biologi B,
 • Fysik B,
 • Kemi B,
 • Naturgeografi B eller
 • Teknologi B

Samfundsfag

 • Afsætning B,
 • Historie B,
 • International økonomi B,
 • Samfundsfag B,
 • Samtidshistorie B eller
 • Virksomhedsøkonomi B

Tysk

 • Tysk begynder- eller fortsættersprog B

Studievejledning

Kirsten Larsen
Studievejleder

Tlf.: 72 69 04 55
kal@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00