Uddannelsens indhold

Her kan du læse om meritlæreruddannelsens opbygning og indhold

Som meritlærerstuderende indgår du på hold med andre studerende på vores campus i Hjørring. Du følger din egen uddannelsesplan, der planlægges ud fra de undervisningsfag, du vælger og de fag som skal indgå i uddannelsen. Uddannelsen tager mellem 3 og 6 år.

Uddannelsen har et omfang på 150 ECTS og du kan maks. læse 60 ECTS på et år. Uddannelsen består af følgende elementer​:

Lærerens grundfaglighed

Du skal have minimum tre moduler i Lærerens grundfaglighed:

Du vil lære om almene emner, som du får brug for som lærer, uanset hvilke fag eller aldersgrupper, du underviser, fx læring, udvikling, trivsel og dannelse. Du lærer også at gennemføre differentieret undervisning, at lede en klasse og at undervise tosprogede elever.

ECTS

Minimum 30 ECTS 

Undervisningsfag

Du skal i løbet af din uddannelse vælge 2 - 3 undervisningsfag, du vil undervise i som lærer.

Valg af undervisningsfag

Du har mulighed for at tone din uddannelse gennem sammensætning af de undervisningsfag og moduler, du vælger i løbet af uddannelsen. Du bør tænke over:

  • Dine egne interesser og kompetencer
  • Undervisningstimetallet i fagene
  • Muligheder og behov i skolen

Her kan du se, hvilke undervisningsfag du kan vælge imellem. 

Vi udbyder alle læreruddannelsens undervisningsfag på meritlæreruddannelsen, men hold oprettes kun, hvis der er tilstrækkeligt antal studerende, der ønsker det pågældende fag. Vi udbyder også fag som fjernundervisning.

ECTS

Dine undervisningsfag skal udgøre minimum 70 ECTS.

Et fag består af forskellige antal ECTS-point. Når du har opnået det antal ECTS -point, der skal til i et fag for at gå til kompetencemålsprøve, bliver du automatisk indstillet hertil.

Praktik

Du kommer i praktik en gang i løbet af din uddannelse. Her kan du øve dig, afprøve og udfordre de kompetencer, du har fået i løbet af uddannelsen.

Praktikperioden giver dig kompetencer til at arbejde med børn og unge i skolen. Du kommer også til at varetage andre typiske læreropgaver som skole-/hjemsamarbejde, klasselærerfunktion, m.v.

Praktikmodulet er på 6 uger og er placeret i slutningen af din uddannelse. Praktikken skal dække alle dine undervisningsfag.

Praktikperioden afsluttes med en prøve.

ECTS

Praktikken består af et modul svarende til 10 ECTS.

Valgmoduler

De resterende 40 ECTS kan enten bruges til moduler på undervisningsfag eller Pædagogik og lærerfaglighed.

Som studerende på meritlæreruddannelsen følger du din egen uddannelsesplan. Din uddannelse planlægges individuelt ud fra de fag, du vælger og de fag som skal indgå i uddannelsen.

Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter studiestart. 

Se folderen bliv meritlærer.

Studievejledning

Kirsten Larsen
Studievejleder

Tlf.: 72 69 04 55
kal@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00