Studieordning og regelgrundlag

Information vedr. uddannelsens struktur, rammer og regler

Eksamensregler

Modulbeskrivelser

Studievejledning

Kirsten Larsen
Studievejleder

Tlf.: 72 69 04 55
kal@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00