Gå til hoved indhold
Nyt fag på læreruddannelsen

Bliv specialist i dansk som andetsprog

Gør en forskel for nyankomne til den danske folkeskole

Dansk som andetsprog er et område, der er afgørende i en moderne undervisningskontekst præget af kulturel og sproglig mangfoldighed. Du vil med din rolle som andetsprogslærer kunne hjælpe nyankomne til at overgå til almenundervisning og understøtte tosprogedes hverdag og læring.

Nyt fag på læreruddannelsen

Bliv specialist i specialpædagogik

Gør en forskel for elever med udfordringer og udsathed

Specialpædagogik er et område, der er afgørende i en rummelig og mangfoldig folkeskole. Du vil med din rolle kunne sætte retning for den specialpædagogiske praksis og hjælpe elever med funktionsnedsættelser, udsathed, diagnoser og specifikke læringsvanskeligheder som fx ord- og talblindhed.

Undervisningsfag du kan læse på campus

Undervisningsfag du kan læse online

Læs mere om meritlærer som online uddannelse.

Forbehold for oprettelse

Vi udbyder alle læreruddannelsens undervisningsfag på meritlæreruddannelsen, men hold oprettes kun, hvis der er tilstrækkeligt antal studerende, der ønsker det pågældende fag.