Gå til hoved indhold

Meritlærer

Uddannelsen til meritlærer tager 3-6 år og er for dig, som allerede har en faglig eller pædagogisk uddannelse, du kan få merit for.

Adgangskrav og optagelse

Læs om kravene for optagelse på meritlæreruddannelsen i Hjørring

Ansøgningsfrister

26. august for studiestart i august i Hjørring.
28. januar for studiestart i februar i Hjørring.

Efter ansøgningsfristens udløb, kan du kontakte en studievejleder for at høre om ledige pladser.

Sådan søger du ind

Du skal bruge ansøgningsskemaet og vedlægge skriftlig begrundelse samt dokumentation for optagelseskravene.

Senest med udgangen af juni vil du få svar på, om du er optaget på det ønskede uddannelsesforløb. Du vil modtage oplysninger om din uddannelsesplan, fag og holdnummer. Du vil også modtage et skema, så du kan se, hvilke tidspunkter du skal følge undervisningen.

Adgangskrav

Du kan blive optaget på meritlæreruddannelsen, hvis du opfylder et krav om enten:

  • at have bestået en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller
  • at have gennemført en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau og har mindst 2 års erhvervserfaring. Søger du optagelse med denne baggrund skal du samtidigt være mindst 25 år

Hvis du ikke lever op til ovenstående, kan du muligvis få en dispensation. Den får du ud fra en konkret og individuel vurdering, hvor vi kigger på en samlet vurdering af dine kvalifikationer og kompetencer.

Adgangskrav til undervisningsfagene

Der er adgangskrav til undervisningsfagene, og du skal opfylde adgangskravet, inden du kan begynde at læse faget. For at få adgang til et undervisningsfag skal du have bestået faget på et specifikt niveau, der fremgår af nedenstående oversigt.

Deltagerbetaling

Meritlæreruddannelsen i Hjørring gennemføres under lov om Åben Uddannelse og er derfor med deltagerbetaling. Få svar på typiske spørgsmål om betaling, fakturering og støtte her.